Zapobieganie i naprawa szkód w środowisku cz. III

Środowisko

Artykuł 11 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z pźn. zm.)- dalej u.z.sz.ś.n., określa zasady zachowania podmiotu korzystającego...

13.07.2009

Własność złóż kopalin i użytkowanie górnicze

Środowisko

Zasadniczym zagadnieniem przedmiotowego komentarza jest wyjaśnienie pojęcia własności złż kopalin i zasad uzyskiwania prawa użytkowania grniczego. W komentarzu wyjaśnione są podstawowe definicje...

29.06.2009

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt

Środowisko

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do organw gmin, ktre są zobowiązane do organizowania ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - rady gminy oraz podmiotw zainteresowanych wyłapywaniem zwierząt...

04.05.2009

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Środowisko

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 dalej: Ustawa), właściciele nieruchomości zapewniają...

20.04.2009