Za mieszanie śmieci zapłacimy podwójnie, rząd przyjął projekt ustawy

Samorząd terytorialny Środowisko

Zwiększenie kontroli gmin nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi i nadzoru nad firmami odbierającymi śmieci, podwójna stawka za niesegregowanie i zaostrzenie kar za gospodarowanie odpadami niezgodne z przepisami – przewiduje projekt zmian ustawy śmieciowej przyjęty przez rząd.

28.05.2019

Gminy zainwestują w ekologiczny transport

Samorząd terytorialny Środowisko

Elektromobilność zyskuje na popularności. Samorządy stawiające na elektryczne pojazdy czy stacje ładowania pokazują swoją postępowość i dbałość o mieszkańców. Samorządowcy są zdania, że stacje ładowania będą spotykane nie tylko w dużych miastach, ale i małych miejscowościach.

25.05.2019

Biznes musi się przygotować do ery bez plastiku

Środowisko

Dyrektywa plastikowa Unii Europejskiej czeka tylko na publikację w unijnym dzienniku. To oznacza, że Polska musi wdrożyć jej przepisy w ciągu dwóch lat, do 2021 roku. Tyle samo czasu mają firmy na przygotowanie się do rewolucyjnych zmian.

23.05.2019

Coraz więcej hulajnóg, rowerów i małych aut na prąd w miastach

Samorząd terytorialny Środowisko

Podwojona przez dwa lata liczba rowerów do wypożyczenia, coraz popularniejsze hulajnogi elektryczne i małe samochody na prąd. Mieszkańcy idą za trendem mikromobilności, a miasta  wprowadzają rozwiązania umożliwiające przemieszczanie się za pomocą lekkich pojazdów na prąd.

22.05.2019

Będą surowe kary za sprzedaż nieekologicznych kotłów

Środowisko

Nowe regulacje ograniczą wprowadzanie na rynek kotłów niespełniających standardów emisyjności określonych w przepisach krajowych i unijnych. Poprawić mają też efektywność systemu kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Organy Inspekcji Handlowej będą mogły ograniczyć wprowadzanie ich do obrotu i karać przedsiębiorców.

21.05.2019

Nowe zadania samorządu województwa w ochronie powietrza

Samorząd terytorialny Środowisko

Zarząd województwa będzie monitorował postęp działań na rzecz ochrony powietrza w gminach i przygotowywał informacje dla ministra środowiska. Programy ochrony powietrza sejmiki będą musiały uchwalić wcześniej. Przyjęty przez rząd projekt przewiduje przyspieszenie eliminacji zagrożeń związanych z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza.

21.05.2019

Rząd zdecyduje o podwójnych opłatach za niesegregowane śmieci

Samorząd terytorialny Środowisko

Przetargi na zagospodarowanie i odbiór odpadów będą mogły być ogłaszane łącznie, niesegregujący odpadów zapłacą podwójne stawki, a kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym będą zwolnieni z części opłat – to niektóre z rozwiązań projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którym zajmie się we wtorek rząd.

20.05.2019

10 groszy kaucji zapłacimy za plastikowe butelki

Środowisko

Minister środowiska Henryk Kowalczyk podał, ile może wynieść kaucja za butelki PET po wprowadzeniu zapowiadanej reformy gospodarki odpadami. Może to być 10 groszy, czyli tyle, ile za torebki foliowe. Według autorów tego projektu, proponowana opłata ma wpłynąć na zmniejszenie zużycia opakowań z plastiku.

20.05.2019

Ponad 51 tysięcy wniosków o dotacje na wymianę pieców

Samorząd terytorialny Środowisko

Właściciele domów mogą cały czas wnioskować o pieniądze na wymianę pieców na ekologiczne, w ramach rządowego programu "Czyste powietrze”. Na walkę ze smogiem w programie złożono do tej pory 51 tysięcy wniosków i zawarto ponad 8 tysięcy umów na dofinansowanie.

16.05.2019

Będą nowe oznaczenia na etykietach energetycznych

Środowisko Rynek i konsument

Lodówki, telewizory, pralki i inne tego typu produkty będą miały nowe etykiety informujące o zużyciu energii. To koniec oznaczeń typu A+++ dla najbardziej energooszczędnych urządzeń.

09.05.2019

TK: Obwody łowieckie mogą być dzierżawione z pominięciem uprawnień rolników

Środowisko

Nie ma uzasadnienia dla udziału właściciela nieruchomości w procesie wydzierżawienia obwodu łowieckiego - uznał Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem sędziów musi też występować związek przyczynowy między zaistniałą szkodą a odmową budowy urządzenia czy zastosowania zabiegu zapobiegającego szkodom łowieckim.

08.05.2019

Samorządy pozytywnie o kolejnym projekcie ustawy śmieciowej, ale wciąż są wątpliwości

Środowisko

Resort środowiska uwzględnił apele samorządowców o odstąpienie od obowiązku rozdzielenia przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz o fakultatywność objęcia gminnymi systemami nieruchomości niezamieszkałych. Jednak wątpliwości wciąż budzą zapisy o możliwości dotowania przez gminy gospodarki odpadami komunalnymi.

08.05.2019

Zmiany w prawie wodnym mogą przynieść drastyczne podwyżki opłat

Samorząd terytorialny Środowisko

Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej chce usunąć wątpliwości interpretacyjne związane z naliczaniem kosztów poboru wód i odprowadzania ścieków do środowiska. Samorządowcy są jednak za zachowaniem obecnego sposobu obliczania opłat i alarmują, że nowelizacja ustawy doprowadzi do podwyżek cen wody.

24.04.2019

Od września sklepy będą pobierać opłaty także za grubsze torby

Środowisko Prawo gospodarcze Finanse

Ministerstwo Finansów chce uszczelnienia systemu poboru opłaty recyklingowej. Będą nią objęte także grubsze torby foliowe. Sklepy będą musiały wpłacać opłatę co miesiąc, a nie raz w roku. Sama wysokość opłaty nie ulegnie zmianie. Według rządowych planów nowe zasady mają zacząć obowiązywać już we wrześniu tego roku.

23.04.2019

Gminy uzdrowiskowe słabo walczą ze smogiem

Samorząd terytorialny Środowisko Opieka zdrowotna

Polskie uzdrowiska przeważnie nie prowadzą kontroli jakości powietrza, nie przeznaczają też pieniędzy z opłaty uzdrowiskowej na badania, czym na ich terenie oddychają kuracjusze i turyści. Nie każda gmina ma również stację pomiarową i mało która sprawdza, czym mieszkańcy palą w domowych piecach.

20.04.2019

UE: Będą niższe pułapy emisji dla ciężarówek

Środowisko Prawo gospodarcze

Dozwolone pułapy emisji CO2 z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności mają być obniżone o 15 proc. do 2025 r. i o 30 proc. do 2030 r. Rozporządzenie w tej sprawie przyjął w czwartek Parlament Europejski. Obecnie pojazdy ciężarowe odpowiadają za 27 proc. emisji CO2 w transporcie drogowym.

18.04.2019

Punkty napraw mają ograniczać ilość odpadów, ale nie mają podstawy prawnej

Samorząd terytorialny Środowisko

Samorządy są zobowiązane do wspierania ponownego użycia odpadów. Jednak tworzenie sieci napraw i punktów ponownego użycia nie jest według prawa zadaniem własnym gminy. Jak więc finansować organizację takich punktów? Jeśli nie ma zapisu w ustawie wprost, RIO mogą podważać takie działania.

15.04.2019