Nowelizacja była zgłoszona jako projekt poselski, a jej celem jest przesądzenie, który reżim prawny ma być stosowany w przypadku postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Chodzi o decyzję wydawaną na podstawie ustawy o inwestycjach w energetykę jądrową, a w stosunku do której inwestor wystąpił już z wnioskiem o wydanie decyzji. Jedyne takie postępowanie zostało wszczęte na wniosek inwestora i zostało złożone w 2015 r. Organ właściwy do jej wydania określił zakres raportu środowiskowego i zawiesił postępowanie do czasu złożenia tego raportu. W tym czasie wielokrotnie zmieniły się przepisy, na podstawie których działają organy wydające decyzje środowiskowe. Nowe przepisy pozwolą inwestorowi – a jest nim obecnie państwowa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe – na złożenie do GDOŚ raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Czytaj również: Sejm zmienił procedury przy inwestycji w elektrownię jądrową>>