Wynagrodzenie wykonawcy - rozliczenie ryczałtowe

Budownictwo

Jak wygląda sytuacja prawna w odniesieniu do robót dodatkowych w przypadku, gdy roboty są realizowane na podstawie rozliczenia ryczałtowego albo kosztorysowego? Czy w przypadku ryczałtu z określonym...

08.12.2008

Wyrys z ewidencji gruntów

Budownictwo

Czy wyrys z ewidencji gruntów jest prostszą formą mapy prawnej? Czy może być złożony do wniosku o zasiedzenie działki w granicach ewidencyjnych?

08.12.2008