Podpis pod projektem budowlanym oznacza autorstwo

Budownictwo

Podpis pod projektem budowlanym oznacza autorstwo, prawo budowlane nie przewiduje zastępstwa, czy możliwości delegowania uprawnień osoby sprawującej samodzielną funkcję techniczną.

18.04.2016

Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza starosta

Budownictwo

Starosta przeprowadza gleboznawczą klasyfikację gruntów z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji bądź też innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji...

11.04.2016

Zezwolenie na pozyskanie drewna wydaje starosta

Środowisko

Organem właściwym do wydania zezwolenia na pozyskanie drewna z lasu właścicielowi lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa należącego do spółki z o.o. (a także dla stowarzyszenia, parafii,...

08.04.2016