Budowa biogazowni nie jest celem rolniczym

Budownictwo

Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej na gruntach rolnych wymaga zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze, co w stosunku do użytków rolnych III klasy może nastąpić jedynie w...

13.08.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski