Rząd się nie śpieszy, więc samorządy same przygotowują się do ochrony sygnalistów

Samorząd terytorialny Prawo unijne

Do 17 grudnia polski ustawodawca ma czas na implementowanie unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów. Jeżeli tego nie uczyni w terminie, to unijne przepisy będą stosowane w naszym kraju bezpośrednio. Miasta, starostwa i duże gminy nie czekają na rząd i same zaczęły tworzyć procedury chroniące sygnalistów, ale wątpliwości jest wciąż wiele.

28.08.2021

Niech Trybunał Konstytucyjny powie jak podać uchodźcom lekarstwa

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne

Nieporadność w radzeniu sobie z kryzysem na granicy premier tłumaczy koniecznością obrony świętego polskiego terytorium i koniecznością przestrzegania obowiązującego prawa. Nie brzmi to wiarygodnie w ustach szefa rządu, który osiągnął szczyty w manipulowaniu prawem, czy wręcz w jego łamaniu.

27.08.2021

RPO: Minister ograniczył ustawowy dostęp do procedury uchodźczej

Administracja publiczna Prawo unijne

Obowiązująca od soboty nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie osób nielegalnie przekraczających granicę powoduje, że wynikające z Konwencji Genewskiej i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP prawo cudzoziemców do ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową stało się fikcją - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

26.08.2021

Unijny podatek cyfrowy coraz bliżej

CIT Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Pandemia przyspieszyła rozwój firm cyfrowych i biznesów działających w internecie. Wygląda jednak na to, że przepisy podatkowe stanęły w miejscu. Dostosowanie ich do realiów gospodarki cyfrowej jest wyzwaniem podejmowanym m.in. przez OECD od lat, jak dotąd – bez konkretnych rezultatów.

26.08.2021

Prof. Klaus: Łamiemy unijną dyrektywę powrotową

Prawo karne Prawo unijne

Jeśli ktoś ze swego kraju ucieka, należy wszcząć postępowanie w sprawie statusu uchodźcy i w tej procedurze sprawdzić, czy zachodzą przesłanki udzielenia azylu. Twierdzenia rządu, że migranci znajdują się na terytorium Białorusi, więc tam powinni składać wnioski o azyl, są niczym niepoparte, nie mają nic wspólnego z prawem i rzeczywistością - twierdzi prof. Witold Klaus, ekspert w sprawach migracji z Instytutu Nauk Prawnych PAN.

26.08.2021

Europejski nakaz aresztowania posłów nie jest wykonywany, choć immunitetu już nie mają

Prawo karne Prawo unijne

Wiceprzewodniczący Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił prośbę trzech parlamentarzystów europejskich o zawieszenie decyzji o uchyleniu im immunitetów. Prośbę tę skierował hiszpański Sąd Najwyższy w ramach procedury karnej dotyczącej współudziału w organizacji nielegalnego referendum w Katalonii w 2017 r. i wydania europejskiego nakazu aresztowania.

25.08.2021

Polska będzie współpracować z Prokuraturą Europejską

Prawo karne Prokuratura Prawo unijne

Polska nie przystąpiła wprawdzie do unijnego mechanizmu wzmocnionej współpracy ustanawiąjącego Prokuraturę Europejską, która zajmuje się ściganiem przestępstw naruszających interesy finansowe Unii, ale deklaruje gotowość współpracy z tym organem. W konsultacjach jest właśnie projekt zmiany w Kodeksie postępowania karnego, która taką współracę umożliwi. 

25.08.2021

Fundacja Helsińska prosi ETPC o zabezpieczenie ws. codzoziemców na polsko-białoruskiej granicy

Administracja publiczna Prawo unijne

Daniel Witko i Agata Bzdyń - prawnicy współpracujący z Helsińską Fundacją Praw Człowieka skierowali do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wniosek o wydanie środków tymczasowych w sprawie grupy cudzoziemców przetrzymywanych na polsko-białoruskiej granicy. Chodzi o odmowę przyjęcia od nich wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce.

24.08.2021

Prezydent podpisał nowelę ustawy o pracy na morzu

Prawo pracy Prawo unijne

W czwartek, 19 sierpnia, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pracy na morzu - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP. Nowela wdraża do polskiego porządku prawnego konwencję MCL, gwarantującą ochronę praw pracowniczych marynarzy w przypadku ich uwięzienia na statku w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek.

23.08.2021

Na niższy VAT na książki musimy jeszcze poczekać

VAT Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Komisja Europejska nie zgadza się, by Polska wprowadziła zerową stawkę VAT na książki. Trwają jednak prace nad kompleksową reformą VAT. Książki i czasopisma zostały uwzględnione wśród bardzo wąskiej listy kategorii, do których państwa członkowskie będą miały możliwość stosowania 0-proc. VAT. Za wprowadzenie zmian odpowiada Słowenia - przewodnicząca teraz Radzie UE.

18.08.2021

Rząd zapowiada likwidację Izby Dyscyplinarnej, ale jej nie zawiesza

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Polska będzie kontynuowała reformy wymiaru sprawiedliwości, w planach likwidacja Izby Dyscyplinarnej w obecnej postaci - taką deklarację złożył polski rząd w odpowiedzi do Komisji Europejskiej. Jednocześnie Polska złożyła wniosek o uchylenie postanowienia TSUE o zastosowaniu środka tymczasowego ws. Izby Dyscyplinarnej SN. Podstawą jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca.

17.08.2021

Minął czas na wykonanie orzeczeń TSUE, a decyzji w sprawie Izby Dyscyplinarnej nie ma

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W poniedziałek 16 sierpnia minął czas wyznaczony polskiemu rządowi przez Komisję Europejską na przekazanie informacji o wykonaniu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości nakazujących wstrzymanie działalności Izby Dyscyplinarnej. Premier zapowiedział, że do końca dnia zostanie ona przekazana, ale tymczasem ID działa, a przedstawiciele władz tylko ogólnie mówią o likwidacji bądź przekształceniu tego organu.

16.08.2021

Ambasadorzy RP: Nie tylko spór prawny z Unią, ale droga bez powrotu

Prawo unijne

W najnowszym stanowisku Konferencji Ambasadorów RP pt. Stawką jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej podkreślono, że błędem jest ograniczanie zaostrzającego się konfliktu między rządem PiS a Unią Europejską do „sporu prawnego”. Chodzi bowiem o sprawy zasadnicze - demokratyczny bądź autorytarny ustrój Polski oraz jej pozostanie lub nie w Unii Europejskiej.

13.08.2021

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rynku mocy

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw. Dostosowuje ona nasze prawo do przepisów unijnych i wprowadza specjalne rozwiązania dla odbiorców energochłonnych, jak m.in. możliwość obniżenia opłaty mocowej.

11.08.2021

TSUE: Nieaktywny zawodowo obywatel UE ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, choć nie musi być ono nieodpłatne

Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Trybunał potwierdził prawo nieaktywnych zawodowo obywateli Unii, zamieszkujących w państwie członkowskim innym niż kraj ich pochodzenia, do ubezpieczenia w publicznym systemie ubezpieczenia zdrowotnego przyjmującego państwa członkowskiego. Prawo Unii nie wymaga jednak, aby ubezpieczenie w tym systemie miało charakter nieodpłatny – orzekł TSUE.

06.08.2021

Ponad 200 dotacji na działalność organizacji społecznych w Polsce

Samorząd terytorialny Prawo unijne

217 organizacji społecznych działających na rzecz: ochrony praw człowieka i obywatela, pomocy grupom i osobom narażonym na wykluczenie społeczne, włączania obywateli i obywatelek w życie publiczne i aktywność społeczną otrzymało dotacje w wysokości 10,6 mln euro w II konkursie dotacyjnym programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

03.08.2021

Firma przechowa ewidencję czasu pracy kierowców przez 10 lat

Prawo pracy Prawo unijne Transport

Rząd chce, by do kierowców wykonujących przewóz drogowy mogły być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę - w ramach systemu równoważnego czasu pracy. Nie będzie to dotyczyło kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km. Ich czas pracy nie będzie mógł przekroczyć 10 godzin na dobę.

29.07.2021

TSUE: Można różnicować wynagrodzenie żołnierza w zależności od tego, czy na dyżurze pracuje, czy nie

Prawo pracy Prawo unijne

Trybunał uściślił przypadki, w których dyrektywa dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy nie ma zastosowania do działań wykonywanych przez żołnierzy. Dyrektywa nie przeszkadza, by okres dyżuru, w trakcie którego żołnierz jest zobowiązany do pozostawania w koszarach, do których go przydzielono, lecz nie świadczy tam faktycznej pracy, był wynagradzany w inny sposób niż okres dyżuru, w trakcie którego żołnierz ten faktycznie wykonuje pracę – rzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

26.07.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski