Rząd daje ciche przyzwolenie do naruszeń prawa pracy

Prawo pracy Prawo unijne

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii nie planuje rozpoczęcia procedury ratyfikacyjnej żadnej konwencji MOP. Nie toczą się też prace, które miałyby na celu implementowanie którejś z nich. Tymczasem zdaniem związków zawodowych, lista tych, które powinny być wdrożone, jest długa. A według ekspertów, państwo - nie ratyfikując konwencji MOP - w milczący sposób zgadza się na wszystkie nieprawidłowości w zakresie prawa pracy

26.07.2021

Samorządowcy za decentralizacją unijnych funduszy klimatycznych

Środowisko Prawo unijne

Europejski Komitet Regionów uważa, że pieniądze na pro-środowiskowe projekty realizowane przez władze lokalne i regionalne Państw Członkowskich, powinny trafiać bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, z pominięciem szczebla władz centralnych.

22.07.2021

Komisja Europejska przedstawiła projekt pakietu legislacyjnego w zakresie AML

CIT Compliance Prawo unijne

Komisja Europejska przedstawiła pakiet aktów prawnych z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany mają na celu wzmocnienie unijnych regulacji. Propozycja KE przewiduje również stworzenie nowego organu na szczeblu unijnym, którego zadaniem będzie walka z praniem pieniędzy – piszą eksperci KPMG w Polsce.

22.07.2021

Rząd nie da tyle pracownikom, ile już za rok da Unia

Prawo pracy Prawo unijne

Od sierpnia przyszłego roku rodzice dzieci do 8 roku życia będą mogli korzystać z urlopów rodzicielskich. Będzie dwumiesięczny, płatny urlop dla drugiego rodzica, dodatkowe, płatne 5 dni roboczych urlopu opiekuńczego z tytułu osobistej opieki nad członkiem rodziny oraz czas wolny od pracy z powodu działania siły wyższej. Polska musi wprowadzić takie rozwiązania, implementując dwie unijne dyrektywy.

22.07.2021

KE: Polska do 16 sierpnia ma zawiesić Izbę Dyscyplinarną

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Do 16 sierpnia polskie władzie mają czas na zastosowanie się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwosci UE, nakazującego zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova poinformowała we wtorek, że jeśli to nie nastąpi, Komisja będzie wnioskować o nałożenie na Polskę kar finansowych.

20.07.2021

Adwokatura: Wykonać orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Opinie, że postanowienia zabezpieczające TSUE w zakresie polskiego wymiaru sprawiedliwości nie mają oparcia ani w samym wyroku, ani w obowiązującym prawie, w tym w Konstytucji RP i są przykładem instrumentalizacji prawa, dążenia do nadania pozorów legalności ewentualnemu niepodporządkowaniu się orzecznictwu TSUE - oceniło Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

20.07.2021

TSUE: Trzeba sprawdzić, czy aparat słuchowy umożliwi funkcjonariuszowi pełnienie służby

Prawo pracy Prawo unijne

Uregulowanie estońskie przewidujące bezwzględną niemożność dalszego pełnienia obowiązków przez funkcjonariusza służby więziennej, którego ostrość słuchu nie odpowiada minimalnym progom percepcji dźwiękowej, bez umożliwienia sprawdzenia, czy jest on w stanie wykonywać swoje obowiązki, jest sprzeczne z prawem Unii – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

20.07.2021

Jednak pełny skład TK rozpozna pytanie o wyższość prawa krajowego nad unijnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Konstytucyjny poinformował, że wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dotyczący zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym rozpozna pełny skład TK. Trybunał zaczął rozpoznawać tę sprawę we wtorek 13 lipca i miał dokończyć w czwartek 15 lipca, jednak w środę wieczorem poinformowano, że rozprawa została odroczona do 3 sierpnia br.

15.07.2021

KE uruchomiła procedurę naruszeniową wobec Polski w sprawie marynarzy

Prawo pracy Prawo unijne

Komisja Europejska uruchomiła procedurę naruszeniową wobec Polski w sprawie przestrzegania przepisów unijnych dotyczących minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy. Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń oraz przyjęcie niezbędnych środków. W przeciwnym razie KE może podjąć decyzję o przejściu do kolejnego etapu procedury naruszeniowej.

15.07.2021

TSUE: Polski system dyscyplinarny wobec sędziów sprzeczny z prawem UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

System odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce, który nie zapewnia niezależności Izby Dyscyplinarnej, nie jest zgodny z prawem Unii - stwierdził w ogłoszonym w czwartek wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE uwzględnił wszystkie zarzuty podniesione przez Komisję Europejską i stwierdził, że Polska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa UE.

15.07.2021

Wyrok neoTK dopełnieniem eurosceptycznego zwrotu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wyrok z 14 lipca 2021 roku jest dopełnieniem eurosceptycznego zwrotu w narracji neoTK. Przed 2015 rokiem Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał nadrzędność polskiej Konstytucji, jednak w praktyce zawsze orzekał tak, by zapewnić w praktyce efektywne stosowanie prawa Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym - twierdzi prof. Aleksandra Kustra-Rogatka,

14.07.2021

Bunt przeciwko Unii nas zaboli

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Jaka piękna katastrofa - można rzec za Hrabalem. Mamy zderzenie czołowe Trybunału Konstytucyjnego i stojącej za nim całej koalicji rządzącej z Unią Europejską. Kilkadziesiąt minut po postanowieniu wydanym przez TSUE zakazującym działania Izby Dyscyplinarnej SN, polski Trybunał orzeka o tym, że unijny Trybunał nie ma kompetencji w tym zakresie.

14.07.2021

TSUE: Natychmiast zawiesić Izbę Dyscyplinarną. TK: Nie musimy wykonywać postanowień TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Przepis traktatowy w zakresie, w jakim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydaje środki tymczasowe odnoszące się do polskich sądów jest niekonstytucyjny - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Także w środę ogłoszone zostało postanowienie TSUE nakazujące Polsce natychmiastowe zawieszenie Izby Dyscyplinarnej.

14.07.2021

MI: Projekt wdrażający Pakiet Mobilności przyjęty przez Komitet Ekonomiczny RM

Prawo pracy Prawo unijne Transport

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu ma wkrótce zostać wpisany projekt ustawy, który ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego unijny Pakiet Mobilności. We wtorek projekt został zaakceptowany przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Jak twierdzi Ministerstwo Infrastruktury, nowe regulacje na pewno zmienią zasady funkcjonowania rynku transportowego.

14.07.2021

Ambasadorowie RP: Trybunał Konstytucyjny pomaga prowadzić Polskę w kierunku autorytaryzmu

Administracja publiczna Prawo unijne

Wnioski premiera i Izby Dyscyplinarnej do Trybunału Konstytucyjnego są nakierowane na wyłączenie Polski z grona państw członkowskich UE - twierdzą byli ambasadorowie RP. - Gdyby Trybunał przyjął argumentację skarżących, to na nasz kraj nałożone mogą być kolejne wysokie kary finansowe i poprowadzą nas w kierunku autorytaryzmu - dodają dyplomaci.

14.07.2021

OPZZ: Unijna dyrektywa w sprawie płac minimalnych wymaga zmiany

Domowe finanse Prawo pracy Prawo unijne

Projekt dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej w obecnym kształcie nie przewiduje określonego celu podniesienia płacy minimalnej ani skutecznych narzędzi zwiększenia zakresu negocjacji zbiorowych - twierdzi OPZZ. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych wezwała państwa członkowskie do odrzucenia niekorzystnych zmian.

14.07.2021

TSUE: Lek dostępny w jednym kraju UE bez recepty nie musi być tak dostępny w innym

Farmacja Prawo unijne

Produkt leczniczy wydawany bez recepty w jednym państwie Unii może być sprzedawany w innym jedynie, gdy dopuściło go ono do obrotu. Jeśli takiego pozwolenia brak, lek można dostarczyć do drugiego państwa, jeżeli w świetle prawa Unii jego stosowanie służy zaspokojeniu szczególnych potrzeb o charakterze medycznym. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE w węgierskiej sprawie.

14.07.2021

TK na razie nie odpowiedział na pytanie o nadrzędność prawa krajowego nad unijnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Konstytucyjny do godz. 13 w czwartek odroczył rozpatrywanie wniosku premiera w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w Traktacie o Unii Europejskiej. W środę TK ma odpowiedzieć na pytanie, czy jest obowiązek wykonywania postanowień Trybunału Sprawiedliwości UE zawieszających Izbę Dyscyplinarną. A w czwartek ma zapaść wyrok TSUE w sprawie systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce.

13.07.2021

Lewiatan: Pakiet Mobilności to realna groźba likwidacji kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w transporcie

Prawo pracy Prawo unijne Transport

Pakiet Mobilności, którego najdalej idące rozwiązania zaczną obowiązywać już od 2 lutego 2022 roku, to inicjatywa wymierzona w polskich przewoźników, którzy w międzynarodowym transporcie drogowym odnieśli sukces na unijnym rynku. Stąd próby ograniczenia ich obecności na rynku poprzez inicjatywy legislacyjne o protekcjonistycznym charakterze - twierdzi Konfederacja Lewiatan.

13.07.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski