Jest szansa na system kaucyjny w połowie przyszłego roku

Odpady Rynek Finanse Prawo unijne

Przyspieszyły prace rządu nad systemem kaucyjnym, który ma być przyjęty w I kwartale 2022 r. Zwrot butelek ma się odbywać bez paragonów. System ma być obowiązkowy w sklepach o powierzchni handlowej od 100 m.kw., a w mniejszych placówkach na zasadzie dobrowolności. Kontrowersje budzą rodzaje opakowań, które mają być nim objęte w pierwszej kolejności.

29.09.2021

KE zatwierdza mapę pomocy regionalnej w Polsce na lata 2022-2027

Administracja publiczna Finanse Prawo unijne

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, mapę przyznawania pomocy regionalnej w Polsce na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. Umożliwiają one państwom członkowskim wspieranie najmniej uprzywilejowanych regionów europejskich w zmniejszaniu dystansu pod względem dobrobytu gospodarczego, dochodów i bezrobocia.

28.09.2021

W łódzkim nadal będzie obowiązywać Samorządowa Karta Praw Rodzin

Samorząd terytorialny Prawo unijne

Sejmik województwa łódzkiego nie uchylił w piątek Samorządowej Karty Praw Rodzin. Na uchylenie tzw. uchwały anty-LGBT zdecydowali się natomiast radni sejmiku województwa świętokrzyskiego, którzy jednocześnie przyjęli uchwałę w sprawie "poszanowania wielowiekowej tradycji i kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz równouprawnienia i sprawiedliwego traktowania". Modyfikację podobnych uchwał zapowiedziały władze samorządowe Małopolski i Lubelszczyzny.

24.09.2021

TK: Rozprawa w sprawie nadrzędności prawa krajowego nad unijnym odroczona do 30 września

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Konstytucyjny w środę 22 września wrócił w pełnym składzie do sprawy z wniosku premiera dotyczącej zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym. Trybunał zajmuje się tą sprawą od marca, ale była już dwukrotnie odraczana. We wtorek TK wrócił do procedury wysłuchania uczestników postępowania. Potem ogłosił przerwę, a następnie odroczył rozprawę do 30 września.

22.09.2021

Prof. Kustra-Rogatka: Jeśli rząd nie zapłaci kary za Turów, KE ją potrąci z funduszy

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Niezapłacenie kary nałożonej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie w chodzi w rachubę. Jeżeli Polska konsekwentnie będzie odmawiać zapłacenia kary, można spodziewać się potrącenia należnej sumy z np. środków wypłacanych z budżetu UE dla Polski - twierdzi prof. Aleksandra Kustra-Rogatka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

22.09.2021

Ministerstwo Sprawiedliwości będzie uczyć prawa unijnego

Dla studenta Prawo unijne

Resort sprawiedliwości zaprasza do Akademii Prawa Unijnego – programu edukacyjnego organizowanego przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, będącego cyklem seminariów poświęconych zagadnieniom związanym z prawem unijnym, funkcjonowaniem Unii Europejskiej oraz jej przyszłością. Rekrutacja, w której mogą brać udział także studenci, trwa do końca września.

21.09.2021

Unijny rzecznik finansowy pomógłby lepiej chronić konsumentów

Rynek i konsument Finanse Prawo unijne

W Unii Europejskiej należałoby rozważyć powołanie unijnego rzecznika finansowego, co przyczyniłoby się do tego, że „głos konsumentów na rynku finansowym byłby bardziej słyszalny”, także w Brukseli czy Luksemburgu - taka propozycja przedstawiona została na Europejskim Kongresie Gospodarczym (EEC), który odbywa się obecnie w Katowicach.

21.09.2021

Prof. Barcz: Rozdział europejski w Konstytucji - tak, ale nie wtedy, gdy demolowana jest praworządność

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Sprawę „rozdziału unijnego” w Konstytucji RP, łącznie ze sprecyzowaniem procedury podjęcia decyzji w sprawie wystąpienia z Unii warto i trzeba będzie podjąć po przywróceniu w Polsce praworządności. Nie można proponować wiarygodnych negocjacji nad nowelizacją Konstytucji komuś, kto w ostatnich latach naruszył jej podstawowe zasady, demolując praworządność - uważa prof. Jan Barcz.

20.09.2021

Jest ustawa - zmienią się zasady wydawania uprawnień dla kierowców zawodowych

Prawo pracy Prawo unijne Transport

Umożliwienie prowadzenia szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu oraz wydawanie nowego dokumentu w postaci karty kwalifikacji kierowcy to tylko niektóre rozwiązania wprowadzone w uchwalonej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dostosowuje on polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej.

17.09.2021

Parlament Europejski upomina się o praworządność i wolność mediów w Polsce

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

"Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce" - to tytuł rezolucji, jaką Parlemnt Europejski przyjął w czwartkowym głosowaniu. Za rezolucją głosowało 502 posłów, przeciwko 149, a 36 wstrzymało się od głosu. Z polskich posłów przeciwko głosowali eurodeputowani PiS, za - przedstawiciele PO, SLD i Wiosny.

16.09.2021

Pełnomocnik rządu broni przed KE samorządowych uchwał anty LGBT

Prawo unijne

Wszystkie osoby, bez względu na orientację seksualną i niezależnie od miejsca zamieszkania, korzystają w Polsce z prawnej ochrony – takie stanowisko Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Anna Schmidt w odpowiedzi przesłanej Komisji Europejskiej ws. uchwał samorządów odnoszących się do "ideologii LGBT". KE blokuje fundusze unijne dla samorządów, które przyjęły tzw. uchwały anty LGBT.

15.09.2021

PiS: Nie zamierzamy wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej

Prawo unijne

Sugerowana przez opozycję i część mediów możliwość Polexitu to coś czego absolutnie nigdy nie planowaliśmy, nigdy o tym nie mówiliśmy. To po prostu nie ma odzwierciedlenia w faktach. Wiążemy przyszłość Polski jednoznacznie z przynależnością do Unii Europejskiej - poinformowano po środowym posiedzeniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.

15.09.2021

Małopolska powołuje pełnomocnika i radę ds. równego traktowania, inne województwa trwają przy uchwałach anty LGBT

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo unijne

Zarząd województwa małopolskiego powołał pełnomocnika i radę do spraw równego traktowania i praw rodziny. Jest to odpowiedź na pismo Komisji Europejskiej z 14 lipca, w którym unijni urzędnicy ostrzegają przed możliwością wstrzymania funduszy, jeśli sejmik nie uchyli deklaracji w sprawie LGBT. A sejmik podtrzymał swoją wcześniejszą uchwałę w tej sprawie. Podobne stanowiska prezentują inne województwa.

15.09.2021

Przewodnicząca KE: Wyroki TSUE wiążące w każdym państwie członkowskim

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Prawo do niezawisłego sądownictwa, prawo do równości przed prawem – każdy, w całej Europie, musi mieć możliwość powoływania się na te prawa, niezależnie od tego, czy należy do większości czy do mniejszości - stwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I podkreśliła, że wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE są wiążące i wykonywane w każdym państwie członkowskim Unii.

15.09.2021

Parlament Europejski chce presji na Polskę i Węgry w sprawie praw osób LBGT

Samorząd terytorialny Prawo unijne

Społeczności LGBTIQ w Polsce i na Węgrzech doświadczają dyskryminacji - uznała we wtorek większość posłów Parlamentu Europejskiego. I wezwała w związku z tym organy Unii Europejskiej do wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zastosowania środków sądowych i narzędzi budżetowych przeciwko tym dwóm panstwom.

14.09.2021

Ambasadorzy RP w obronie członkostwa w Unii

Administracja publiczna Prawo unijne

Polska jest i pozostanie członkiem Unii Europejskiej. Wystąpienie z Unii Europejskiej, w postaci np. wstrzymania płacenia składek to w ocenie Konferencji Ambasadorów - pomysły, których konsekwencją byłby upadek gospodarzy i polityczny państwa. Ale też mógłby to być wniosek Rady Ministrów, zgoda wyrażona w formie ustawy zwykłej i decyzja Prezydenta, czyli procedura przewidziana w art. 50 TUE.

13.09.2021

Europejscy sędziowie zachęcają KE do nacisku na Polskę w sprawie Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 i 15 lipca 2021 r.stwierdzające, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezależnego organu sądowego, są uzasadnione. Natomiast reakcja polskiego rządu w tej sprawie jest całkowicie niewystarczająca - stwierdziło Europejskie Stowarzyszenie Sędziów. I zachęca KE do twardego kursu w tej sprawie.

13.09.2021

Sąd w Amsterdamie: Uber musi zatrudnić swoich kierowców

Prawo pracy Prawo unijne

Kierowcy, którzy oferują swoje usługi w Holandii za pośrednictwem Ubera, nie są samodzielnymi przedsiębiorcami tylko normalnymi pracownikami. Firma musi więc ich zatrudnić - orzekł w poniedziałek Sąd Okręgowy w Amsterdamie. Podobne pozwy zostały złożone w innych europejskich krajach, m.in. Belgii i Szwajcarii. W lutym br. brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, że Uber musi traktować 70 tys. kierowców jako pracowników.

13.09.2021

Prof. Adamski: Komisja Europejska nie ustąpi w sprawie Izby Dyscylinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości nie ulegną już taktyce polskiego rządu polegającej na grze na zwłokę. Polski rząd otrzymał ultimatum, że albo zawiesi działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, albo dojdzie na nałożenia na Polskę sankcji finansowych - twierdzi prof. Dariusz Adamski z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

08.09.2021

Zawieszenie Izby Dyscyplinarnej - kary dla Polski są nieuchronne i mogą już być za trzy miesiące

Prawnicy Prawo unijne

Minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera Rady Ministrów poinformował, że nie powstaje w rządzie żaden projekt dotyczący Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Sytuacja dziwi o tyle, że Polsce grożą poważne sankcje finansowe, o które już Komisja Europejska wystąpiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niewykonywanie wyroków tego Trybunału.

08.09.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski