W sporze konsumenckim lepiej podać datę wymagalności

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Brak daty wymagalności roszczenia nie musi oznaczać zwrotu pozwu. To jest tzw. miękki obowiązek, który podobnie jak w przypadku braku informacji o podjęciu próby mediacji, nie uniemożliwia nadania...

29.08.2018

JEDZ bez e-pełnomocnictwa

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Pełnomocnictwa do podpisania elektronicznego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia mogą być w zwykłej formie pisemnej. JEDZ jest bowiem tylko oświadczeniem pobocznym, które nie ma...

29.08.2018

Rząd przyjął zmiany w dozorze technicznym

BHP Prawo gospodarcze

Papierowe protokoły z przeprowadzonych czynności dozoru technicznego przejdą do historii. Od stycznia 2019 r. będzie je można sporządzać w wersji elektronicznej. Zmieni się też procedura weryfikacji...

28.08.2018

By wykluczyć konsorcjum z przetargu, trzeba udowodnić zmowę

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Konsorcjum jest prawnie dopuszczalną formą udziału w przetargu. Samodzielne spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez każdego z członków konsorcjum nie wystarczy, by uznać, że doszło do...

28.08.2018

RPO: Dwie kary za jedno przestępstwo geologiczne

Prawo gospodarcze

Prawo geologiczne przewiduje, że za wydobywanie kopalin be koncesji można być ukaranym grzywną oraz administracyjną karą pieniężną pół miliona złotych. Rzecznik praw obywatelskich ma wątpliwości, czy...

26.08.2018

Biznes: Niech samorząd nie straszy aptekarzy franczyzą

Prawo gospodarcze Farmacja

Samorząd aptekarski nie powinien straszyć polskich przedsiębiorców utratą koncesji na prowadzenie apteki poprzez kreatywną i życzeniową interpretację prawa. Jest to kolejny przykład wpływania...

24.08.2018

1,8 tys. zł za historię spłaty kredytu to znacznie za dużo

Domowe finanse Prawo gospodarcze

Prezes UOKiK sprawdza jak 15 banków nalicza opłaty za zaświadczenia o historii spłaty kredytu. Jako pierwszy zarzuty usłyszał Deutsche Bank Polska, który za szczegółową historię jednorazowo pobiera...

23.08.2018

WSA: Wykreślenie przedszkola z ewidencji było bezprawne

Prawo gospodarcze

Bezprawność decyzji wójta i kuratora oświaty polegała na zastosowaniu nowych przepisów ustawy Prawo oświatowe do decyzji wydanej 10 lat temu o pozwoleniu na działanie niepublicznego przedszkola -...

23.08.2018

UOKiK sprawdza spółkę Döhler

Prawo gospodarcze

Zastrzeżenie urzędu wzbudziły umowy, które spółka zawiera z dostawcami owoców. Döhler przewiduje zapłatę za owoce w 90 dni, podczas gdy polskie przepisy dopuszczają płatności w ciągu maksymalnie...

22.08.2018

Unijny sąd zdecyduje
o prawach polskich kredytobiorców

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Kredyty frankowe

Siemianowice Śląskie, Warszawa i Lublin. Sądy z tych miast wysłały w tym roku pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących kredytów. Pytają m.in. jak postępować z...

22.08.2018

Sejm zajmie się pakietem dla rolnictwa po wakacjach

Prawo gospodarcze

Zaraz po wakacjach, Sejm zajmie się ustawą zwiększającą zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego, przepisami dotyczącymi rozszerzenia możliwości sprzedaży detalicznej przez rolników czy...

20.08.2018

Parki rozrywki naciągają swoich klientów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

20 firm, m.in.: właścicieli wesołych miasteczek, parków rozrywki stosowało bezprawne klauzule w regulaminach. UOKiK zakwestionował te ograniczające ich odpowiedzialność czy uniemożliwiające zwrot...

17.08.2018

Koniec handlu energią poza parkietem

Prawo gospodarcze

Ministerstwo Energii przesłało do konsultacji społecznych projekt zmian prawa energetycznego, zakładający m.in. wprowadzenie 100 proc. obowiązku sprzedaży energii elektrycznej poprzez rynek giełdowy....

16.08.2018

MSWiA trochę łagodzi projekt ustawy o dostępie do broni

Prawo gospodarcze

Odstąpienie od obowiązku dodatkowego znakowania broni już oznakowanej oraz rezygnacja z reglamentacji gromadzenia w muzeach broni palnej - takie m.in. zmiany w projekcie ustawy dot. dostępu do broni...

14.08.2018