Papież apeluje w ONZ o porozumienie klimatyczne

Środowisko

Papież Franciszek występując w piątek na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ wezwał światowych przywódców do zawarcia skutecznego porozumienia ws. klimatu, do walki z wykluczeniem społecznym i do...

25.09.2015

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o rzemiośle

W piątek posłowie przyjęli zmiany w ustawie o rzemiośle,co pozwoli przeciwdziałać zamykaniu rzemiosła w hermetycznym otoczeniu i zepchnięciu go do rangi rękodzieła. Za głosowało 417 posłów, siedmiu...

25.09.2015

Przedsiębiorcze matki nie stracą wysokich zasiłków

W dniu 25 września Sejm przyjął ustawę, która opóźni wejście w życie nowych zasad opłacania składek i wypłacania zasiłków macierzyńskich kobietom prowadzącym działalność gospodarczą. Projekt...

25.09.2015

Sejm: większa ochrona lasów przed sprzedażą

Środowisko

Sejm po pełnej emocji dyskusji znowelizował w piątek ustawę o lasach, mającą zabezpieczać lasy należące do Skarbu Państwa przed prywatyzacją. Ustawa dopuszcza możliwość sprzedaży lasów, ale tylko w...

25.09.2015

Wydatki na ochronę brzegów morskich będą podniesione

Środowisko

Podwyższenie minimalnych rocznych nakładów na ochronę brzegów z 25,5 mln zł do 34 mln zł oraz monitorowanie całego wybrzeża zakłada nowelizacja ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu ochrony...

25.09.2015

MPiPS: seniorzy nie zabierają pracy młodym

Nie ma firmy dobrze funkcjonującej opartej wyłącznie na jednej grupie wiekowej przekonywał minister pracy i polityki społecznej Kosiniak-Kamysz podczas czwartkowej debaty nt. polityki senioralnej....

25.09.2015