W 2013 r. długi rosły wolniej

Łączna kwota zaległych płatności na koniec 2013 roku wyniosła 39,29 miliarda złotych, co oznacza podwyżkę o ponad 1,5 mld złotych (3,86 proc.). Tempo wzrostu było najniższe od 6 lat - podaje BIG InfoMonitor.

Przez pierwsze 6 miesięcy wyraźnie rosła liczba dłużników i mimo że wraz z polepszającą się sytuacją gospodarczą ich liczba zaczęła stopniowo maleć, to w skali całego roku grupa ta powiększyła się o 2 proc. w stosunku do roku 2012. Na koniec 2013 roku 2,32 miliona Polaków nie radziło sobie z terminowym regulowaniem zobowiązań.

- Ożywienie gospodarcze stosunkowo szybko przełożyło się na stan budżetów domowych. W drugiej połowie minionego roku liczba dłużników i suma ich zaległości zaczęły powoli spadać. W poprzednich latach mieliśmy zaledwie kilka miesięcy, w których notowaliśmy podobną sytuację. - mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

W porównaniu do wcześniejszych raportów dynamika przyrostu łącznej kwoty zaległych płatności była zdecydowanie niższa np. w latach 2010-2012, osiągała ona od 15 do 40 proc. Na koniec 2013 roku również wyhamował wzrost liczby dłużników, który obecnie wynosi 2 proc., (w ciągu całego roku przybyło 55 tysięcy dłużników) dla porównania w analogicznym okresie 2012 roku wynosił on 9 proc.

Opracowanie: Monika Sewastianowicz

Źródło: www.infomonitor.pl, stan z dnia 8 stycznia 2014 r.

Data publikacji: 8 stycznia 2014 r.