Najnowsze dane wskazują na poprawę wyników przedsiębiorstw i stanu ich liczebności. Polska...
Inny
09.01.2014
Spółka z o.o. zajmująca się sprzedażą samochodów nabyła w USA samochód osobowy (faktura z 5...
Ekspert księgowo-kadrowy
09.01.2014
Potrzeba uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie martwych kotwic zależeć będzie od ich...
Lucyna Osuch - Chacińska
09.01.2014
Środowisko
Dla oczyszczalni ścieków inwestor ma zamiar zaprojektować przelew awaryjny, który z dużą dozą...
Bogna Czajka-Marchlewicz
09.01.2014
Budownictwo
Przed przystąpieniem do sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 warto sprawdzić, czy...
Ekspert księgowo-kadrowy
09.01.2014
18 grudnia EFRAG wspólnie z organizacjami stanowiącymi standardy rachunkowości we Francji (ANC) i w...
Ekspert księgowo-kadrowy
09.01.2014
Zakładanie działalności gospodarczej ma być szybsze. Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt o...
Monika Sewastianowicz
09.01.2014
Ekspert księgowo-kadrowy
09.01.2014