"Tym razem do podziału były 272 tys. zł przeznaczone na ratowanie zabytków w Toruniu. Miejskie dotacje konserwatorskie otrzymało siedmiu wnioskodawców – wszyscy, którzy się o nie ubiegali" - poinformowała Aleksandra Iżycka, rzeczniczka prezydenta Torunia.

Jednym z najważniejszych dla miasta przedsięwzięć, które otrzymało dotację, będą badania konserwatorskie i opracowanie programu prac w jednym z najcenniejszych zabytków Torunia - gotyckim kościele św. Jakuba. Badaniom zostaną poddane ściany wewnętrzne i sklepienia świątyni oraz 48 głównych elementów wyposażenia kościoła, wpisanych do rejestru zabytków, miedzy innymi: polichromie, barokowe boazerie drewniane, ołtarze, obrazy i rzeźby.

Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów z Poznania otrzyma pieniądze na konserwację czterech stacji drogi krzyżowej w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Parafii rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Toruniu przyznano dotację na malowanie wnętrza kościoła.

Wsparcie przeznaczono także na prace konserwatorskie w kamienicach przy ulicach: Bydgoskiej 40, Żeglarskiej 22, Mickiewicza 61 i Konopnickiej 18.

Łącznie w 2013 roku na dotacje konserwatorskie w budżecie Torunia zarezerwowano nieco ponad milion złotych. W pierwszej turze dotacji rozdysponowano już 671 tys. zł, a po drugiej turze w kasie miasta pozostało jeszcze 107 tysięcy złotych rezerwy, która jest przeznaczona na ratowanie zabytków zniszczonych wskutek zdarzeń losowych lub klęsk żywiołowych.