Rozpoczęta rewitalizacja obejmie ok. 92-kilometrowy odcinek szlaku, który jest fragmentem ok. 400-kilometrowej linii kolejowej nr 353. Łączy ona Poznań z miejscowością Żeleznodorożnyj w obwodzie kaliningradzkim w Rosji.

"Za dwa lata pociągi z Inowrocławia do Torunia i dalej do Jabłonowa Pomorskiego pojadą po nowych torach z prędkością 120 km/h. W tym celu niezbędna jest wymiana torów o łącznej długości ponad 109 km" - poinformował w środę Maciej Dutkiewicz z zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Prace obejmą wymianę nawierzchni kolejowej na całym remontowanym odcinku, w tym około 9 km z wymianą podtorza. Zaplanowano również wymianę 75 rozjazdów, remont 55 przejazdów i 16 obiektów inżynieryjnych.

Tzw. rewitalizacje są łatwiejsze niż czasochłonne i drogie modernizacje. Modernizacje zwykle zmierzają do podwyższenia prędkości pociągów, co często wiąże się z przebudową linii, a co za tym idzie - skomplikowanymi procedurami. Rewitalizacje zakładają odtworzenie pierwotnych parametrów linii, czyli np. możliwej prędkości maksymalnej pociągu czy nacisku osi. Prace nie wymagają więc np. zmian parametrów łuków czy infrastruktury środowiskowej.

Jak podkreślił zarząd spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., inwestycje prowadzone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pozwolą na stworzenie sieci linii pozwalających na sprawną obsługę regionalnego ruchu kolejowego. Obecnie PKP PLK realizują rewitalizację linii Toruń – Bydgoszcz.

Inwestycja obejmuje prace na ponad 50 km linii kolejowej łączącej Toruń przez Solec Kujawski z Bydgoszczą. Plan zakłada wymianę nawierzchni torów o łącznej długości ponad 93 km. Rewitalizacja linii od Torunia do Bydgoszczy pozwoli na skrócenie czasu jazdy na tym odcinku do około 43 minut. Przed rozpoczęciem robót czas jazdy przekraczał godzinę.

Kolejne realizowane zadanie obejmuje prace na trasie Chełmża – Grudziądz. Prowadzone na tym odcinku roboty pozwolą na podwyższenie prędkości pociągów z 50 km/h do 80–100 km/h oraz skrócenie czasu przejazdu pociągów o około 20 minut. Projekt obejmuje rewitalizację około czterdziestokilometrowego odcinka linii kolejowej pomiędzy Chełmżą a Grudziądzem oraz remont infrastruktury związanej z linią kolejową.

Roboty rewitalizacyjne zakończone w 2012 roku na trasie łączącej Bydgoszcz przez Terespol Pomorski z Tczewem pozwoliły na przywrócenie prędkości maksymalnej 120 km/h i na skrócenie czasu jazdy pociągiem z Bydgoszczy do Gdańska do około godziny i trzech kwadransów. Dodatkowo wykonane prace pozwoliły jeszcze bardziej przyśpieszyć połączenie na tej trasie - na wybranych odcinkach do 160 km/h.

Rewitalizacja odcinka linii 353 jest realizowana w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.