Szef rządu zwrócił uwagę, że rozbudowa elektrowni Opole o dwa nowe bloki na węgiel kamienny o mocy po 900 MW to inwestycja o wartości ponad 11 mld zł. - Nie muszę nikomu tłumaczyć, co to znaczy dla regionu i całego kraju - dodał..

- Głęboko wierzę, że to dzisiejsze porozumienie i moja wizyta tutaj zamykają etap przygotowawczy i jeszcze latem ta inwestycja ruszy już w sensie dosłownym - powiedział premier.