Obecnie podwykonawca może się domagać zapłaty od gminy również wtedy, gdy ta całość należności przelała wykonawcy generalnemu.
Projekt (druk 1179) zakłada, że w sytuacji, gdy wykonawca nie płaci swoim podwykonawcom, to należne im wynagrodzenie wypłaci inwestor (np. gmina). Zastosowanie takiego rozwiązania jest korzystne także dla zamawiającego. Chroni go bowiem przed koniecznością płacenia dwa razy za to samo. Raz wykonawcy generalnemu i drugi raz podwykonawcom, którym generalny nie zapłacił.
Projekt zakłada także, że powtarzająca się wielokrotnie konieczność dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 2 proc. wartości umowy o zamówienie stanowi podstawę odstąpienia od umowy o zamówienie publiczne przez zamawiającego.

Źródło: Rzeczpospolita