W 2015 r. podatnik wykonał usługę na podstawie umowy o dzieło. W PIT-11 za 2015 r. wykazano...
Ekspert księgowo-kadrowy
19.01.2014
Ekspert księgowo-kadrowy
19.01.2014