Połowa pieniędzy dzielonych w konkursie ma trafić na inwestycje w małych aglomeracjach od 10-15 tysięcy mieszkańców, drugie tyle trafi do aglomeracji większych niż 15 tys. mieszkańców.

Pieniądze mogą samorządy zdobyć na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych bądź budowę i modernizację systemów kanalizacji zbiorczej. Jak podano w konkursowych ogłoszeniach, w uzasadnionych przypadkach środki można także otrzymać na budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę i budowę kanalizacji deszczowej. Obok samorządów o dotacje mogą się ubiegać podmioty, które na ich rzecz realizują zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Większe projekty, o wartości powyżej 25 mln euro, należy składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; projekty poniżej tej wartości do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Mirosław Piontkowski z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podkreśla, że uruchomiony właśnie konkurs to prawdopodobnie ostatnia szansa na unijne dofinansowanie inwestycji wodno-ściekowych z programu Infrastruktura i Środowisko w kończącej się perspektywie finansowej UE. Dlatego fundusz zachęca samorządy do skorzystania z tej szansy.

Piontkowski podkreśla, że konkurs jest drugim w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, w którym szanse na pieniądze mają projekty z mniejszych aglomeracji. "To istotne w warunkach województwa podlaskiego" - mówi i podaje przykład Dąbrowy Białostockiej, która nie miała szansy w konkursach na projekty w aglomeracjach od 15 tys. mieszkańców, gdyż nie spełniała tego kryterium, a obecny konkurs daje jej szanse. Wniosek Dąbrowa już złożyła, ubiega się o około 700 tys. zł.

Dotychczas np. w Podlaskiem dzięki dotacjom z Infrastruktury i Środowiska dofinansowanie dostało 8 projektów, z czego 5 dotyczyło inwestycji wodno-kanalizacyjnych, pozostałe gospodarki odpadami. Łączna wartość tych inwestycji to 215 mln zł, z czego z UE pochodzi 106 mln zł. Dzięki tym pieniądzom m.in. modernizowano oczyszczalnię ścieków w Suwałkach, system związany z gospodarką wodno-ściekową realizowało również Kolno, zbudowano zakład przetwarzania odpadów w Czerwonym Borze, system gospodarki odpadami wdrażała w dwóch etapach Łomża. Dofinansowanie zdobył również drugi etap Biebrzańskiego Systemu Gospodarowania Odpadami.