Obliczono, że liczba dni w roku, podczas których przekraczany jest limit stężenia tlenków węgla i dwutlenku siarki w tych miastach sięga aż 124 dni. W Polsce więcej dni z „zanieczyszczonym powietrzem” ma Kraków i Nowy Sącz, a w całej Europie jeszcze tylko cztery bułgarskie miasta.

Już w czasie majowej konferencji, zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod patronatem Ministra Gospodarki, stwierdzono, że ok. 40 procent zanieczyszczeń powietrza w całym kraju koncentruje się właśnie w woj. śląskim. Efektem m.in. tej konferencji było włączenie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 najnowszej inicjatywy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dotyczącej wsparcia dla systemowych działań ograniczających niską emisję w konurbacji śląsko-dąbrowskiej i służących podniesieniu efektywności energetycznej oraz zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej na obszarach wysoko zurbanizowanych.

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl