Można spodziewać się, że zmiany w prawie podatkowym kształtowane przez tzw. Polski Ład oraz ustawy, które go nowelizowały, wygenerują wpływ nowych spraw do sądów administracyjnych. Trudno w tej chwili spekulować, jak dużo, ale pamiętajmy, że NSA jest sądem drugiej instancji i sprawy te w pierwszej kolejności trafią do wojewódzkich sądów administracyjnych – mówi Sylwester Marciniak, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Wiesława Moczydłowska
22.08.2022
Prawnicy Doradca podatkowy Administracja publiczna
Przy zwolnieniach grupowych, w razie nie przyjęcia zmienionych warunków pracy czy płacy przez chronionego pracownika, to pracodawca będzie musiał udowodnić, że przy wypowiadaniu kierował się innymi powodami. Zdaniem prawników, przepis w obecnym kształcie jest niejasny. Nie wiadomo komu i co ma udowadniać pracodawca, a także po co. Zwłaszcza, że jak mówią prawnicy, w takiej sytuacji nie ma mowy o postępowaniu sądowym.
Grażyna J. Leśniak
22.08.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Jest już pierwszy wniosek w sądzie o upadłość firmy z listy sankcyjnej. Z czasem będzie ich więcej, to niestandardowa upadłość, bo w jej przypadku, tak jak ewentualnie innych firm z tej listy, decydujący głos będzie należał nie do sądu i syndyka, ale szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Nic nie będzie mogło dziać się poza jego plecami, zdecyduje absolutnie o wszystkim.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.08.2022
Prawo gospodarcze Ukraina
Krajowy Rejestr Zadłużonych miał usprawnić m.in. postępowania upadłościowe. Tymczasem po ośmiu miesiącach nadal jest usprawniany, a prawnicy mają problem z jego podstawowymi funkcjonalnościami. Potykają się choćby na ograniczeniach objętości załączników, dołączaniu potwierdzeń opłat, czy dostępie do akt. A sędziowie np. nie widzą, czy dłużnik ma też inne sprawy. Nawet w ich sądzie.
Patrycja Rojek-Socha Renata Krupa-Dąbrowska
22.08.2022
Wymiar sprawiedliwości
Spółka monitorowała obszar działki stanowiący własność skarżącej, na którym ustanowiono służebność gruntową. Organ uznał, że nie doszło do przetwarzania danych osobowych, ale dopatrzył się naruszenia obowiązku informacyjnego. WSA w Warszawie podkreślił, że właściwa realizacja tego obowiązku otwiera osobie fizycznej drogę do realizacji przysługujących jej praw i pozwala na sprawowanie kontroli nad procesem przetwarzania danych.
Dorian Lesner
22.08.2022
Prawo gospodarcze RODO
Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 7 osobom zaangażowanym w proceder wyprowadzenia majątku ze spółki Getback S.A. Zarzuty sformułowane w akcie oskarżenia dotyczą przestępstwa umyślnej niegospodarności polegającej na zakupie bazy danych jednego z banków obejmującej dane wrażliwe ponad 200 tysięcy klientów za 1,3 miliona złotych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.08.2022
Prawo karne
Premier Mateusz Morawiecki apeluje do Polaków, by ocieplali swoje domy. Dzięki temu mają uchronić się przed wysokimi rachunkami za ciepło w zimie. Ponad jedna trzecia budynków mieszkalnych w Polsce to bowiem "wampiry energetyczne". Wyprodukowane ciepło, zamiast ogrzewać użytkowników, ucieka przez ściany zewnętrzne i stolarkę. Nie jest to jednak takie proste. Nie w każdym przypadku wolno ocieplać elewację, nie na każdej ścianie wolno nakleić styropian. Sąsiad też może zablokować inwestycję.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.08.2022
Środowisko Budownictwo
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bacznie przygląda się działaniom reklamowym prowadzonym w social mediach. Reklamodawcy chętnie korzystają z popularności i zasięgów influencerów, aby promować swój produkt lub usługę. Jest to szczególnie widoczne na Instagramie, gdzie według badań brytyjskiej instytucji Advertising Standards Authority (ASA), nawet 25 proc. treści ma charakter komercyjny.
Agata Witkowska
20.08.2022
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Okazuje się, że każdy może spełnić swoje marzenie o byciu wielkomiejskim "landlordem", nawet gdy nie stać go na całe mieszkanie i nie zanosi się na to, by jakieś odziedziczył. Na rynku pojawiają się oferty inwestycji w jeden lub kilka metrów mieszkania pod wynajem. Choć to legalne, przysporzyć może sporo problemów, szczególnie gdy współwłaściciele okażą się kłopotliwi.
Monika Sewastianowicz
20.08.2022
Prawo cywilne Nieruchomości
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 r., w porównaniu z lipcem 2021 r., było wyższe o 2,3 proc. i wyniosło 6508,3 tys. etatów – podał w piątek GUS. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zwiększyło się minimalnie (o 0,2 proc.). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było natomiast wyższe o 15,8 proc. i wyniosło 6778,63 zł (brutto). Względem czerwca 2022 r. wzrosło o 3,4 proc.
Grażyna J. Leśniak
19.08.2022
Rynek Prawo pracy Finanse
Przepisy ograniczają prawa osób należących do związków zawodowych w okresie między rozwiązaniem stosunku pracy a formalnym uzyskania statusu osoby bezrobotnej. Według związkowców, pracodawcy wykorzystują lukę, jaką tworzy ten przepis, w zakresie ochrony ciągłości członkostwa. RPO rozważa wystąpienie z pośrednią inicjatywą ustawodawczą zmiany ustawy o związkach zawodowych bądź skierowanie do Sądu Najwyższego wniosku o podjęcie uchwały.
Grażyna J. Leśniak
19.08.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe czekają podwyżki cen prądu o 300-400 proc. Takie propozycje przedstawiają im sprzedawcy energii na 2023 r. Chodzi o energię dla części wspólnych nieruchomości. Apelują więc o pilne zmiany w prawie, aby objąć je ochroną – tak jak odbiorców indywidualnych, ponieważ tylko pośredniczą w sprzedaży energii między dostawcą prądu a mieszkańcami.
Renata Krupa-Dąbrowska
19.08.2022
Domowe finanse Nieruchomości
Specjalny rating przewoźników, który klasyfikuje firmy ze względu na ocenę ryzyka wystąpienia naruszeń w przedsiębiorstwie według jednolitego wzoru, dostępnego dla krajów Unii Europejskiej to jedna ze zmian, których wprowadzenie wymusił Pakiet Mobilności. Druga ważna zmiana aktualizuje rozporządzenie (UE) 2016/403, określając stopień nowych naruszeń wprowadzonych w 2020 i 2022.
Grażyna J. Leśniak
19.08.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Będzie nowelizacja przepisów dotyczących podatku akcyzowego. Chodzi o wprowadzenie uproszczeń dla małych producentów energii odnawialnej i dla samorządów korzystających z odnawialnych źródeł energii. Zmiany mają być przyjęte w trzecim kwartale 2022 roku.
Krzysztof Koślicki
19.08.2022
Akcyza Rachunkowość Doradca podatkowy
Przepisy o odpoczynkach minimalnych wyznaczają najniższe dopuszczalne wymiary czasu wolnego od realizacji zobowiązań na rzecz pracodawcy w ciągu doby i tygodnia. Są to najbardziej podstawowe regulacje ochronne – odpoczynki minimalne pośrednio wyznaczają maksymalną liczbę godzin, w jakich pracodawca może dysponować czasem pracownika planując godziny pracy, zlecając pracę nadliczbową, pracę w dniach wolnych lub dyżury.
Marek Rotkiewicz
19.08.2022
Prawo pracy
W czwartek 18 sierpnia weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy sankcyjnej. Wprowadza ona instytucję zarządu przymusowego, którego zadaniem będzie przejęcie majątku firmy z listy sankcyjnej na rzecz Skarb Państwa za odszkodowaniem lub sprzedaż firmy. Możliwe będzie też przyznanie świadczeń na zaspokojenie należności pracowniczych w takich przedsiębiorstwach.
Jolanta Ojczyk
19.08.2022
Prawo gospodarcze Ukraina
Ministerstwo Sprawiedliwości po czterech latach wraca do prac nad skuteczniejszym pociąganiem do odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Tym razem poprzez nowelizację, a nie nową ustawę, "odkurzając" część starych propozycji. Do przypisania odpowiedzialności firmie nie będzie już niezbędny wyrok skazujący osobę fizyczną, a kara nie będzie ograniczona jej przychodem. Z działania ustawy wyłączone mają być małe i średnie przedsiębiorstwa, a nawet... całkiem duże.
Patrycja Rojek-Socha
19.08.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Publikacje o pozwach kredytobiorców nie wspominają, że roszczenia wzajemne banków nie były rozpoznawane. Pewność zwycięstwa - prawie 100 proc. spraw banki przegrywają - może więc stać się tragicznym złudzeniem, kiedy banki zaczną egzekwować swoje prawa. Sądy nie zaczęły wydawać pro-konsumenckie wyroki - tylko rozpatrywały żądania jednej strony! Jakie są prawdziwe skutki pozywania banków przez konsumentów, dowiemy się, kiedy sądy rozpatrzą pozwy drugiej strony.
Henryk Walczewski
19.08.2022
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Podatnik musi wiedzieć, że postępowanie, które dotyczy jego spraw, jest prowadzone zgodnie z prawem, a fiskus szanuje jego uprawnienia, wywiązuje się ze swoich obowiązków i dąży do efektywnego zakończenia sprawy. Działania fiskusa nie mogą być jednak elementem odwetu na podatniku – do takiego wniosku doszedł właśnie WSA we Wrocławiu. Eksperci potwierdzają, że odwet to częsta motywacja skarbówki.
Krzysztof Koślicki
19.08.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Naprawienie szkody w środowisku polega na odtworzeniu środowiska do stanu sprzed szkody w miejscu jej wystąpienia. Gdy odtworzenie nie jest możliwe, wówczas do działań naprawczych należeć będzie utworzenie podobnego ekosystemu w alternatywnej lokalizacji. Zatem jeśli uda się ustalić sprawcę szkód w Odrze, czeka go poniesienie gigantycznych kosztów. Więcej w Legal Alercie.
Regina Skibińska
19.08.2022
Środowisko
W czasie zorganizowanego w czwartek posiedzenia Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, związkowcy i pracodawcy przyjęli uchwałę, w której zaapelowali do rządu o podwyższenie opłaty za badanie techniczne samochodu. Za uchwałą nie głosował przedstawiciel resortu infrastruktury.
Krzysztof Sobczak
18.08.2022
Administracja publiczna
Aż 728 decyzji wstrzymania prac, 663 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 3321 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 Kpa, ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, 715 osób ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę 894 450 zł – takie wyniki przyniosły czerwcowe kontroli małych placów budów.
Krzysztof Sobczak
18.08.2022
BHP Budownictwo
Spółka świadcząca usługi na rzecz niepowiązanego kontrahenta, którego rzeczywistym beneficjentem jest tzw. podmiot rajowy, nie jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych, skoro to ona jest rzeczywistym właścicielem należności wypłacanych jej przez kontrahenta. Potwierdza to interpretacja podatkowa dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0111-KDIB1-1.4010.237.2022.1.AW).
Jagoda Trela Sławomir Buszko
18.08.2022
CIT PIT
Prezydent podpisał kontrowersyjną ustawę dotyczącą Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ma ona wzmacniać rolę spółki celowej CPK. Przewiduje również zachęty dla mieszkańców do zbywania nieruchomości. Im samym się ona jednak nie podoba. Ich zdaniem zyskuje na niej tylko rząd i administracja rządowa.
Renata Krupa-Dąbrowska
18.08.2022
Finanse Nieruchomości
Rozpoczęta 24 lutego br. inwazja Rosji na Ukrainę trwa już prawie 183 dni. Zdarza się, że w tym okresie obywatel Ukrainy nie może opuścić Polski, a miejsce stałego pobytu członków jego rodziny pozostaje poza RP. Powstaje wtedy problem ustalenia jego rezydencji podatkowej. Wokół tego tematu narosło wiele mitów, które szkodzą bezpieczeństwu rozliczeń podatkowych osób fizycznych.
Gabriel Jędrol
18.08.2022
PIT Doradca podatkowy Ukraina
Najpóźniej w najbliższy poniedziałek, 22 sierpnia, część przedsiębiorców może zmienić formę opodatkowania. Można też z tym poczekać do rozliczania rocznego PIT. Eksperci zwracają jednak uwagę, że decyzji nie warto odkładać. Przestrzegają też, że zamykanie biznesu na kilka dni, by wybrać korzystniejsze zasady, może być ryzykowne.
Krzysztof Koślicki
18.08.2022
PIT Doradca podatkowy Polski Ład
W naszym kraju praktycznie poza kontrolą jest to, co i w jakiej ilości dostaje się do wody. Nikt też nie monitoruje na bieżąco stanu rzek. Przepisy niby są, ale mocno szwankuje ich stosowanie. W efekcie nawet gdy znajdą się winni zatrucia Odry, to za rok sytuacja może się powtórzyć. Obecne kary nie odstraszają, ale ich zaostrzenie nie pomoże, bo nie działa system nadzoru.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Nocuń Regina Skibińska
18.08.2022
Środowisko

Monitoring rynku medialnego coraz droższy

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.08.2022
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Rząd planuje kolejne zmiany w prawie budowlanym. Chce ograniczyć wydawanie pozwoleń na użytkowanie domów jednorodzinnych. Zasadą będzie proste zawiadomienie o zakończeniu budowy. Pozwolenie na użytkowanie będzie wymagane jedynie wówczas, gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego nastąpi przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
Renata Krupa-Dąbrowska
17.08.2022
Budownictwo
Resort finansów przypomniał w środę, że duże przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe mają obowiązek poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Należy go wypełnić do dnia zakończenia roku podatkowego.
Krzysztof Koślicki
17.08.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski