Prawo.pl
Mimo wstrzymania naboru wniosków przez BGK w programie MdM na 2016 r. nadal będą przyjmowane...
PAP
16.03.2016
Budownictwo
Pierwsza edycja konkursu dla mikro-, małych i średnich firm zainteresowanych rozszerzeniem swojej...
Inny
15.03.2016
Straż leśna Nadleśnictwa Czarna Białostocka znalazła mięso naszpikowane ponad 80 wędkarskimi...
Dorian Lesner
15.03.2016
Środowisko
Przedsiębiorcy wykorzystujący w prowadzonej działalności pojazdy samochodowe niespełniające wymagań...
Łukasz Postrzech
15.03.2016
Już 18 kwietnia 2016 roku planujemy szkolenie dotyczące nowej ustawy o zużytym sprzęcie...
15.03.2016
Środowisko
Czy organ uprawniony do wydania decyzji o warunkach zabudowy zobligowany jest do stosowania...
Magdalena Niewińska-Struszyńska
15.03.2016
Budownictwo
Problem jest poważny, bo w puszczy zanikają siedliska i gatunki priorytetowe dla Wspólnoty...
Inny
15.03.2016
Środowisko
Praktyka kontrolna ZUS, orzecznictwo sądowe to tylko niektóre z zagdanień programu zbliżającego się...
Abc/Kadry
15.03.2016
Konferencja HR TECH Summit 2016 to konferencja, która łączy dwa światy HR-u oraz IT.
Abc/Kadry
15.03.2016
Składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji, należy...
Anna Nieć
15.03.2016
Środowisko
Gazociąg zlokalizowany jest na obszarze województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Umożliwi...
Inny
15.03.2016
Budownictwo
Konieczna jest modernizacja wału przeciwpowodziowego na lewym brzegu Wisły wzdłuż Doliny...
PAP
15.03.2016
Środowisko
Z dniem 1 maja 2016 r. minie okres przejściowy, w którym cudzoziemcy mieli ograniczoną możliwość...
Ewa Saj
14.03.2016
Środowisko
Rządowy projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa...
Inny
14.03.2016
Budownictwo
Jak donosi Gazeta Wyborcza, pieniądze w tegorocznej puli na dopłaty do kredytów w programie...
Dorian Lesner
14.03.2016
Budownictwo
w okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik jest obowiązany do złożenia rocznych...
Krzysztof Klimek
14.03.2016
Rząd zapowiada powołanie największego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Funduszu Funduszy...
Inny
14.03.2016
W razie stwierdzenia naruszeń, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych...
Michał Bursztynowicz
14.03.2016
Budownictwo
Formularz ten wpisuje się w system kontroli zagospodarowania nieczystości ciekłych na terenie gmin...
Ewa Piętowska
14.03.2016
Środowisko
Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, niewykluczone, że wkrótce powstanie zupełnie nowy rodzaj banków...
Inny
14.03.2016
Budownictwo
14 marca upływa termin na założenie kart urządzeń dla urządzeń zainstalowanych przed 13 stycznia...
Ewa Saj
14.03.2016
Środowisko
Ustawodawca nie przewidział w polskim porządku prawnym ochrony powietrza przed zapachami, a jedynie...
Anna Dudrewicz
14.03.2016
Środowisko
Wiceminister Piotrowski podkreślił wartość i potrzebę rzeczowej komunikacji, która stanowić będzie...
Inny
12.03.2016
Środowisko
Mur może być zarówno ogrodzeniem, jak i konstrukcją oporową. To, jak zostanie zakwalifikowany i czy...
Sara Oziemska
11.03.2016
Budownictwo
Podczas kontroli na Podkarpaciu NIK stwierdziła, że w związku z niewielką powierzchnią gmin...
Maria Pietkiewicz
11.03.2016
Budownictwo
Ekologiczne budynki mieszkalne to wciąż nowość na polskim rynku. Szukając takich mieszkań, biorą...
Inny
11.03.2016
Budownictwo
Odkrycie Rynku 2016 to konkurs o zasięgu ogólnopolskim skierowany do studentów oraz absolwentów...
Inny
11.03.2016
Zaradność i pomysłowość to cechy, które sprawiają, że polscy przedsiębiorcy mimo relatywnie...
Inny
11.03.2016
Wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do...
Jakub Mazurkiewicz
11.03.2016
Budownictwo
Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być...
Ewa Piętowska
11.03.2016
Środowisko
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski