W ciągu najbliższych tygodni powołany zostanie zespół (na podstawie zarządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 27.04.2017 r.), którego zadaniem będzie przygotowanie projektu pilotażowego realizowanego na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego przez polskie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie budownictwa. Projekt ma za zadanie wsparcie polskich przedsiębiorstw na szwedzkim rynku budowlanym i umożliwienie tym podmiotom realizacji kompleksowych inwestycji budowlanych w roli głównego wykonawcy. Przedmiotem prac zespołu będzie:

1. zarekomendowanie przedsiębiorstwa lub konsorcjum polskich przedsiębiorstw budowlanych, dających gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług do realizacji inwestycji budowlanej na terenie Szwecji oraz umożliwienie firmie lub konsorcjum wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym oraz

2. opracowanie materiałów, które ułatwią polskim przedsiębiorstwom budowlanym udział w postępowaniach przetargowych organizowanych przez miejskie spółki zajmujące się dostarczaniem mieszkań na wynajem w Szwecji.

Zadaniem wybranego przedsiębiorstwa lub konsorcjum będzie przeprowadzenie inwestycji budowlanej w Göteborgu. Dzięki temu reprezentanci polskiego środowiska budowlanego zyskają niezbędne doświadczenie, które będzie mogło zostać wykorzystane przy kolejnych przetargach organizowanych przez publiczne (samorządowe) przedsiębiorstwa budownictwa mieszkaniowego w Szwecji.

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z 9.05.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami