Europejskie Nagrody EMAS (EMAS Awards) to najbardziej prestiżowe nagrody przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie zarządzania ochroną środowiska. Zostały ustanowione przez Komisję Europejską i są przyznawane od ponad 11 lat.

Tematem tegorocznej, 12. już edycji konkursu było "Wspieranie przejścia na model gospodarki o obiegu zamkniętym”. Kraje członkowskie wspólnie z Komisją Europejską zadecydowały, że w tym roku zostaną nagrodzone osiągnięcia organizacji, które podjęły istotne wysiłki i inicjatywy mające na celu przekształcenie gospodarki europejskiej w kierunku gospodarki cyrkularnej i które mogą stanowić inspirację dla innych.

Dobrym przykładem są laureaci tegorocznych Zielonych Oskarów, które otrzymali:

- Seacourt Ltd (Wielka Brytania) - w kategorii Organizacje sektora prywatnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

- Martin’s Hotels SA (Belgia) - w kategorii Organizacje sektora prywatnego, duże przedsiębiorstwa,

- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Niemcy) - w kategorii Organizacje sektora publicznego, małe lub duże.

W konkursie EMAS Awards nominowanych do nagrody było 20 organizacji z całej Unii Europejskiej, w tym 2 organizacje z Polski, które awansowały do ogólnoeuropejskiego etapu konkursu: CEMEX Sp. z o.o. Cementownia Chełm - w kategorii Organizacje sektora prywatnego, duże oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - w kategorii Organizacje sektora publicznego, małe lub duże.

Dodatkowo Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przyznał wyróżnienia trzem organizacjom, biorącym udział w krajowych kwalifikacjach do EMAS Awards 2017:

- OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. oddział w Ostródzie,

- CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Kraków,

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A, Częstochowa.

Nagrody konkursu EMAS Awards są wyrazem uznania nie tylko dla zwycięzców, ale i wszystkich biorących w nich udział. Zarówno wyróżnione, jak i nominowane do kolejnego etapu organizacje mogą być wzorem dla innych krajowych firm i instytucji w zakresie wspierania przejścia na model gospodarki o obiegu zamkniętym. Pokazuje to, że działania bliskie tej idei już są obecne na polskim rynku.

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z 9.05.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami