Dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój umożliwi firmom z sektora MŚP zakup takiej usługi od jednostek naukowych.

Zaawansowana wiedza technologiczna oraz specjalistyczna aparatura badawcza, którymi dysponuje świat nauki, to zasoby wykorzystywane w procesie projektowania nowych produktów i usług. Firmy z sektora MŚP zwykle takich zasobów nie posiadają, dlatego rozwiązaniem jest współpraca z jednostką naukową. Zachętą do połączenia sił nauki i biznesu są właśnie „Bony na innowacje” – powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
 
Konkurs potrwa od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować i oceniać wnioski w czterech etapach. Budżet najbliższej edycji konkursu „Bony na innowacje” wyniesie 65 mln złotych. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi mieścić się w przedziale od 60 do 400 tys. złotych, a dofinansowanie pokryć może do 85% wartości tych kosztów.
 
Ogłoszenie o naborze dostępne jest na portalu Fundusze Europejskie.