3 marca, w dniu podpisania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami...
Inny
03.03.2016
Środowisko
W tym przypadku należy brać pod uwagę odległości pomiędzy wjazdem do garażu, a najbliższymi oknami...
Jakub Mazurkiewicz
03.03.2016
Budownictwo
Budowa nowych i poprawa stanu istniejących dróg, działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego...
Inny
03.03.2016
Budownictwo
KE przedstawiła w środę pierwszą unijną ocenę paryskiego porozumienia klimatycznego, wskazując,...
PAP
03.03.2016
Środowisko
W przypadku uchwalenia programu ochrony powietrza dla danej strefy ze względu na przekroczenie...
Marek Gall
03.03.2016
Środowisko
Zwiększenie wycinki w Puszczy Białowieskiej może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w cennej...
PAP
03.03.2016
Środowisko
Szwajcarska elektrownia atomowa w Muehlebergu (kanton Berno) będzie wyłączona ostatecznie 20...
PAP
03.03.2016
Środowisko
Znaczny ubytek lasów na Madagaskarze, do którego doszło tysiąc lat temu, nie został wywołany...
PAP
03.03.2016
Środowisko
Strażnicy leśni z Nadleśnictwa Łomża (RDLP w Białymstoku) zatrzymali mężczyznę, który zastawiał...
Inny
03.03.2016
Środowisko
W przypadku niewywiązania się Polski z unijnego celu produkcji zielonej energii na 2020 r. będziemy...
Ewa Saj
02.03.2016
Środowisko
Z brzmienia art. 126 ust. 5 ugn wynika nagły charakter potrzeby zapobieżenia szkodzie, nie zaś...
Sara Oziemska
02.03.2016
Budownictwo
Około 160 kilogramów kości słoniowej pochodzącej z przemytu skonfiskowały malezyjskie służby celne...
PAP
02.03.2016
Środowisko
Pogłębienie współpracy krajów bałtyckich w zakresie wykorzystania energetyki jądrowej dla...
Inny
02.03.2016
Środowisko
Ustawę o ochronie danych osobowych stosuje się do podmiotów publicznych jak i prywatnych, jeżeli...
Katarzyna Pietruszyńska
02.03.2016
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci...
Inny
02.03.2016
Budownictwo
Podczas spotkania z przedstawicielami władz Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, wiceminister...
Dorian Lesner
02.03.2016
Budownictwo
Rusza druga edycja konkursu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Dofinansowanie można...
Dorian Lesner
02.03.2016
Budownictwo
W interesie firmy prowadzącej zbieranie odpadów leży zapewnienie stosownych dowodów...
Maria Duczmal
02.03.2016
Środowisko
Polityka klimatyczna UE jest jednym z tematów rozmów wiceszefa MSZ Konrada Szymańskiego w...
PAP
02.03.2016
Środowisko
Nie ma obowiązku dołączania charakterystyki energetycznej do zgłoszenia budynku rekreacji...
Maciej Jastrzębski
02.03.2016
Budownictwo
Rosną ceny gruntów rolnych. W ubiegłym roku za hektar państwowych gruntów trzeba było zapłacić...
Inny
02.03.2016
Budownictwo
Nowe wiaty, czytelne oznakowanie, wygodniejsze i bardziej bezpieczne dojścia na perony oraz stojaki...
Inny
02.03.2016
Budownictwo
Ojciec Stanisław Jaromi, franciszkanin i przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu,...
Inny
02.03.2016
Środowisko
W odpowiedzi na artykuł jednej z gazet, MŚ opublikowało wyjaśnienia nt. stref ograniczonej emisji...
Inny
02.03.2016
Środowisko
Nową siedzibę Centrum Organizacji Pozarządowych otwarto we wtorek oficjalnie w Katowicach....
PAP
02.03.2016
Budownictwo
Ponad 120 nowych modeli samochodów z całego świata zostanie zaprezentowanych podczas 86....
Inny
02.03.2016
Środowisko
Nowa ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach...
Ewa Saj
01.03.2016
Środowisko
Działalność związana ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich RP powinna być...
01.03.2016
Środowisko
Wybitny aktor Gustaw Holoubek, grafik i twórca plakatu Waldemar Świerzy, aktor i artysta operetkowy...
PAP
01.03.2016
Budownictwo
W Polsce zużywa się dwu a nawet trzykrotnie więcej energii na jednostkę mieszkaniową niż w krajach...
PAP
01.03.2016
Budownictwo