Od 1 stycznia 2018 r. ustawa o o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* wprowadziła sześć zamiast dziesięciu grup sprzętu. W związku z tym utraciło moc rozporządzenie ministra środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu, które określało 10 grup.

Ministerstwo Środowiska upubliczniło właśnie projekt nowego aktu wykonawczego. W uzasadnieniu zapewnia, że nie zmienia w nim stawek. Oznacza to, że sytuacja firm, które wywiązały się obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych będzie taka sama jak w ubiegłym roku. Zmieniają się tylko nazwy grup sprzętu.