Jak poinformowała rzeczniczka wrocławskiego oddziału GDDKiA Magdalena Szumiata, brakujący odcinek obwodnicy Legnicy połączy ulicę Gniewomierską z ulicą Sikorskiego.

Długość tego fragmentu trasy to około 3,6 kilometra, a jego budowa ma zapewnić spójny układ komunikacyjny autostrady A4, drogi ekspresowej S3 oraz drogi krajowej 94.

GDDKiA zamierza ogłosić przetarg na budowę tego fragmentu w trzecim kwartale tego roku. Szacunkowy koszt budowy ponad trzykilometrowego odcinka to ok. 110 mln zł. W tym odcinek pozamiejski sfinansuje GDDKiA; natomiast koszt inwestycji w obrębie miasta zostanie rozliczony pomiędzy stronami na warunkach z porozumienia zawartego w zeszłym roku pomiędzy GDDKiA i Prezydentem Legnicy – podała Szumiata.

Docelowo obwodnica Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 będzie miała 15 kilometrów. Będzie biegła od budowanego obecnie węzła S3 Legnica Zachód, przez istniejącą obwodnicę zachodnią Legnicy, do skrzyżowania z ulicą Wrocławską.

Dzięki inwestycji z miasta ma być wyprowadzony ruch tranzytowy. Poprawie ma ulec również komunikacja z obszarami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

„Przewidywany czas realizacji inwestycji to około cztery lata. W tym czasie przyszły wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska wszelkie decyzje administracyjne oraz zrealizuje roboty budowlane” - podkreśliła rzeczniczka.

Fragment drogi będący przedmiotem inwestycji będzie jezdnią o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku.(PAP)