Przetarg na zaprojektowanie i budowę nowego mostu na Wiśle ogłoszony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wygrało Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia. Zgodnie z podpisaną umową inwestycja, która zastąpi obecną przeprawę promową, ma być gotowa do końca października 2020 r. Będzie ona dofinansowana z Regionalnych Programów Operacyjnych obu województw.

„Małopolska i Świętokrzyskie zyskają nową przeprawę, stwarzającą dodatkowe możliwości rozwoju gospodarczego. Nasza współpraca jest znakomita: tylko wspólny projekt, wspólne dzieło, podzielenie się kosztami są najlepszą gwarancją, że ta inwestycja zostanie zrealizowana” - zaznaczył marszałek Małopolski Jacek Krupa.

Jak podkreślił, w promieniu kilkunastu kilometrów od miejsca, w którym powstanie most nie ma stałej przeprawy przez Wisłę, dlatego ma on ogromne znaczenie dla Małopolski, szczególnie dla jego wschodniej części.

Marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas podkreślił, że konsekwentna postawa zarządów obydwu regionów pozwoliła na realizację bardzo ważnego projektu, który jest spełnieniem marzeń wielu pokoleń mieszkańców południowej części województwa. Przypomniał też, że przez kilkadziesiąt dni w 1939 r. w tym miejscu funkcjonował drewniany most, który został zniszczony po rozpoczęciu II wojny światowej. Od tego czasu, aby przeprawić się na drugą stronę trzeba było korzystać z promu.

„Spodziewamy się, że to będzie bardzo popularna przeprawa wśród mieszkańców, bo ona gwarantuje najszybsze połączenie naszego regionu z autostradą A4, a dalej np. przejściem granicznym ze Słowacją w Barwinku” - zauważył marszałek.

677-metrowy most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 zepnie dwa brzegi Wisły między Borusową w Małopolsce z Nowym Korczynem w woj. świętokrzyskim. Trasa ta będzie też najkrótszą drogą z Tarnowa w kierunku Kielc, i dalej do Warszawy.

Oprócz samej przeprawy po obu jej stronach wybudowane zostaną drogi dojazdowe o łącznej długości około 2 km. Obecnie mieszkańcy, którzy chcą w tym miejscu przeprawić się przez rzekę, muszą korzystać z promu lub pokonać ok. 20 km do najbliższego mostu.

W ramach inwestycji po stronie małopolskiej zostanie również przebudowany kilkusetmetrowy fragment DW 973, prowadzący bezpośrednio do nowej przeprawy.

Po stronie świętokrzyskiej przewidziano budowę ronda w Nowym Korczynie na skrzyżowaniu DK 79 i DW 973 oraz wykonanie fragmentu drogi łączącej most z DK 79.

Inwestycja to wspólne zadanie obu województw, którego kosztami podzielą się po połowie. Zostanie ona zgłoszona do Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.(PAP)