Zdaniem Sądu Najwyższego nie jest umową cywilną umowa zawarta z pracownikiem zatrudnionym w pełnym...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
12.10.2016
PKP Polskie Linie Kolejowe w celu zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa na mostach i...
Dorian Lesner
12.10.2016
Budownictwo
Polski Związek Pracodawców Budownictwa wskazuje, że analiza danych dotyczących spadku produkcji...
Dorian Lesner
12.10.2016
Budownictwo
Budowa nowoczesnej siedziby dla strażaków z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej rozpoczęła się w 2010...
Dorian Lesner
12.10.2016
Budownictwo
W kompetencjach nadzoru budowlanego leży badanie legalności wszystkich przedsięwzięć lub robót...
Inny
12.10.2016
Budownictwo
Włodarze polskich miast chcą mieć większy wpływ na to, jak stare samochody poruszają się po ulicach...
PAP
12.10.2016
Środowisko
Jedną z podstawowych zasad w planowaniu przestrzennym jest zasada samodzielności planistycznej...
Maciej J. Nowak
12.10.2016
Budownictwo
Bank Ochrony Środowiska na inwestycje prośrodowiskowe udzielił w zeszłym roku ponad 4,6 tys....
PAP
12.10.2016
Środowisko
Komisja Europejska wyraziła zadowolenie z kompromisu wypracowanego przez państwa członkowskie w...
PAP
12.10.2016
Środowisko
Usunięcie wszystkich reklam ze śródmieścia Lublina, a pozostawienie tam jedynie niewielkich...
PAP
12.10.2016
Budownictwo
Możliwość uczestniczenia w procedurach uchwalania gminnych aktów planistycznych jest prawem...
Sara Oziemska
12.10.2016
Budownictwo
Polska w ramach planu Junckera powinna starać się o finansowanie projektów innowacyjnych i...
PAP
12.10.2016
Środowisko
Dokument pod nazwą konstytucja dla biznesu oraz tworzony w resorcie rozwoju pakiet stu usprawnień...
PAP
11.10.2016
Upływ 12-letniego okresu przejściowego, w czasie którego obowiązywały ograniczenia w swobodzie...
Michał Koralewski
11.10.2016
Budownictwo
Rekultywacja składowiska to przedsięwzięcie wskazane w 3 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z...
Prawo.pl
11.10.2016
Środowisko
Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego (bez zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź bez...
Maria Kopytowska
11.10.2016
Budownictwo
Za miesiąc Komisja Europejska ma przyjąć strategię, służącą tworzeniu przyjaznych warunków zarówno...
PAP
11.10.2016
22 osoby zginęły we wschodnich Chinach wskutek zawalenia się czterech budynków mieszkalnych -...
PAP
11.10.2016
Budownictwo
Założenia nowelizacji Rekomendacji S, regulujące zasady udzielania kredytów hipotecznych o stałej...
PAP
11.10.2016
Budownictwo
- Program jest pozytywny. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że należy rozpocząć budownictwo dla osób,...
Dorian Lesner
11.10.2016
Budownictwo
Podczas toczących się w Luksemburgu negocjacji w sprawie limitów połowowych dorsza na Morzu...
PAP
11.10.2016
Środowisko
- Zgodnie z planem 7 października Polska złożyła w Nowym Jorku wszelkie dokumenty związane z...
Dorian Lesner
11.10.2016
Środowisko
W ciągu tygodnia projekt nowego prawa wodnego powinien trafić pod obrady Rady Ministrów powiedział...
PAP
11.10.2016
Środowisko
Bruksela chce, by przewoźnicy towarowi wymienili zestawy hamulcowe i koła na cichsze. Polskie firmy...
PAP
11.10.2016
Środowisko
Kluczowa dla rozliczenia podatkowego przejęcia majątku zmarłego przedsiębiorcy jest decyzja o...
Tomasz Król
11.10.2016
Filarem polskiego bezpieczeństwa energetycznego jest węgiel kamienny i brunatny - podkreślił...
PAP
11.10.2016
Środowisko
Drzewa w pierwszej kolejności kojarzą się z lasem. Jednak również na innych terenach odgrywają...
11.10.2016
Środowisko
Emisja pyłów i szkodliwych gazów przybiera na sile wraz z początkiem sezonu grzewczego. 40 proc....
Ewa Saj
11.10.2016
Środowisko
Mikrofirmy w Polsce rosną w siłę i żeby się rozwijać, potrzebują wsparcia. Aż 28%z nich oczekuje od...
Inny
10.10.2016
Rząd PiS chce przeznaczyć 3 mld zł na rozwój start-upów. Jednak założyciele młodych innowacyjnych...
PAP
10.10.2016