MSWiA poinformowało, że w trakcie konsultacji dotyczących projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym przeanalizowano zebrane uwagi.

Ministerstwo chce odstąpić od obowiązku dodatkowego znakowania broni już oznakowanej na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. Rezygnuje też z wymogu przeprowadzania badań lekarskich i przedstawiania zaświadczeń o niekaralności przy rejestrowaniu broni pneumatycznej, sygnałowej, gazowo-alarmowej o kalibrze powyżej  6 mm, reprodukcji broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania oraz odstępuje od konsekwencji za niedopełnienie tych obowiązków.

Projekt ma ograniczyć zakaz posiadania magazynków o dużej pojemności do samopowtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu lub do powtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu do kategorii B.

Resort rezygnuje też z wprowadzenia obowiązku zwrotu magazynków o dużej pojemności. Zmieniony projekt jedynie umożliwi ich zwrot w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

MSWiA chce też odstąpić od obowiązku oznakowania broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania. Planuje też rezygnację z reglamentacji gromadzenia w muzeach broni palnej i umożliwienie dopuszczalnego przez dyrektywę kolekcjonowania broni palnej kategorii A.

W projekcie odstępuje się też od doprecyzowania zasad noszenia broni, w tym od zakazu noszenia broni załadowanej poza miejscem zawodów sportowych przez osoby posiadające pozwolenie do celów sportowych.

Resort podkreśla, że chce dostosować przepisy dotyczące rynku broni do wymogów europejskich.