Program Mieszanie plus jest pomyślany tak, by w bardzo krótkim czasie, bardzo szybko realizowana...
PAP
12.10.2016
Budownictwo
Inicjatywa ma zachęcać rządy i społeczeństwa do wspólnego działania na rzecz ochrony przed skutkami...
Inny
12.10.2016
Środowisko
Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Jakie dokumenty należy złożyć, aby...
Inny
12.10.2016
Środowisko
13 października br. w Galerii SARP w Krakowie odbędzie się otwarcie wystawy najpiękniejszych...
12.10.2016
Budownictwo
Lokalem socjalnym jest lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan...
Jakub Mazurkiewicz
12.10.2016
Budownictwo
Utrzymujące się niskie ceny ropy naftowej mają zróżnicowany wpływ na rynek nieruchomości...
Inny
12.10.2016
Budownictwo
17 listów intencyjnych między spółką realizującą pilotaż programu Mieszkanie Plus - BGK...
PAP
12.10.2016
Budownictwo
Zdaniem Sądu Najwyższego nie jest umową cywilną umowa zawarta z pracownikiem zatrudnionym w pełnym...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
12.10.2016
PKP Polskie Linie Kolejowe w celu zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa na mostach i...
Dorian Lesner
12.10.2016
Budownictwo
Polski Związek Pracodawców Budownictwa wskazuje, że analiza danych dotyczących spadku produkcji...
Dorian Lesner
12.10.2016
Budownictwo
Budowa nowoczesnej siedziby dla strażaków z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej rozpoczęła się w 2010...
Dorian Lesner
12.10.2016
Budownictwo
W kompetencjach nadzoru budowlanego leży badanie legalności wszystkich przedsięwzięć lub robót...
Inny
12.10.2016
Budownictwo
Włodarze polskich miast chcą mieć większy wpływ na to, jak stare samochody poruszają się po ulicach...
PAP
12.10.2016
Środowisko
Jedną z podstawowych zasad w planowaniu przestrzennym jest zasada samodzielności planistycznej...
Maciej J. Nowak
12.10.2016
Budownictwo
Bank Ochrony Środowiska na inwestycje prośrodowiskowe udzielił w zeszłym roku ponad 4,6 tys....
PAP
12.10.2016
Środowisko
Komisja Europejska wyraziła zadowolenie z kompromisu wypracowanego przez państwa członkowskie w...
PAP
12.10.2016
Środowisko
Usunięcie wszystkich reklam ze śródmieścia Lublina, a pozostawienie tam jedynie niewielkich...
PAP
12.10.2016
Budownictwo
Możliwość uczestniczenia w procedurach uchwalania gminnych aktów planistycznych jest prawem...
Sara Oziemska
12.10.2016
Budownictwo
Polska w ramach planu Junckera powinna starać się o finansowanie projektów innowacyjnych i...
PAP
12.10.2016
Środowisko
Dokument pod nazwą konstytucja dla biznesu oraz tworzony w resorcie rozwoju pakiet stu usprawnień...
PAP
11.10.2016
Upływ 12-letniego okresu przejściowego, w czasie którego obowiązywały ograniczenia w swobodzie...
Michał Koralewski
11.10.2016
Budownictwo
Rekultywacja składowiska to przedsięwzięcie wskazane w 3 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z...
Prawo.pl
11.10.2016
Środowisko
Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego (bez zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź bez...
Maria Kopytowska
11.10.2016
Budownictwo
Za miesiąc Komisja Europejska ma przyjąć strategię, służącą tworzeniu przyjaznych warunków zarówno...
PAP
11.10.2016
22 osoby zginęły we wschodnich Chinach wskutek zawalenia się czterech budynków mieszkalnych -...
PAP
11.10.2016
Budownictwo
Założenia nowelizacji Rekomendacji S, regulujące zasady udzielania kredytów hipotecznych o stałej...
PAP
11.10.2016
Budownictwo
- Program jest pozytywny. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że należy rozpocząć budownictwo dla osób,...
Dorian Lesner
11.10.2016
Budownictwo
Podczas toczących się w Luksemburgu negocjacji w sprawie limitów połowowych dorsza na Morzu...
PAP
11.10.2016
Środowisko
- Zgodnie z planem 7 października Polska złożyła w Nowym Jorku wszelkie dokumenty związane z...
Dorian Lesner
11.10.2016
Środowisko
W ciągu tygodnia projekt nowego prawa wodnego powinien trafić pod obrady Rady Ministrów powiedział...
PAP
11.10.2016
Środowisko