Jeżeli operator będzie miał wątpliwości, czy dane urządzenie, instalację lub sieć można uznać za istniejące, to będzie mógł zwrócić się do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie. Ma ono zapaść jeszcze przed podjęciem przez operatora decyzji o przyłączeniu.  Pozowli ono określić, jakie wymogi techniczne będą do nich stosowane przez operatorów. Takie zmiany przewiduje nowelizacja Prawa energetycznego, któtra trafiła właśnie do konsultacji. Jej autorem jest Ministerstwo Energii.  Możliwość wyposażenia prezesa URE w taką kompetencję wynika z przepisów wydanych przez Unię Europejską (m.in. art. 4 ust. 2 Rozporządzenia (UE) 2016/1388 z  17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru).

Nowelizacja wdroża do polskiego porządku prawnego przyjmowanych w Unii Europejskiej Kodeksów Sieci i Wytycznych. Ich celem jest zapewnienie budowy wspólnego i jednolitego rynku energii eklektycznej na terenie Wspólnoty.  Nowelizacja wprowadza też jednolite standardy dla wszystkich przyłączonych urządzeń, instalacji lub sieci. Mając przy tym na względzie ich wpływ na funkcjonowanie całego krajowego systemu elektroenergetycznego. Zostaną one opracowane przez operatora systemu przesyłowego i zatwierdzone przez prezesa URE.

----------------------------------------------------------------------

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.