Istota przedstawicielstwa polega, ogólnie mówiąc, na umocowaniu do działania w cudzym imieniu, nie...
Ekspert księgowo-kadrowy
28.01.2013
Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego biorą udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach. Udział w...
Ekspert księgowo-kadrowy
28.01.2013