Program Mieszkanie dla młodych, to w części parametrów kontynuacja programu Rodzina na swoim, choć...
PAP
15.04.2013
Budownictwo
Tego dnia mówimy o czystym środowisku częściej i głośniej. Dni Ziemi mają nas uczyć dbania o...
Karol Kozłowski
15.04.2013
Środowisko
Nie istnieje ustawowa definicja wykonania robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i...
Anna Stańczuk
15.04.2013
Budownictwo
Olsztyńscy radni przyjęli uchwałę, na mocy której śmieci odebrane po 1 lipca z terenu miasta trafią...
PAP
15.04.2013
Środowisko
Polska powinna się zaangażować w europejski program śledzenia tzw. kosmicznych śmieci, który...
PAP
15.04.2013
Nowe technologie
Orlen Projekt zakończył realizację instalacji odgazowania i granulacji siarki w rafinerii Orlen...
PAP
15.04.2013
Nowe technologie
Składanie tzw. deklaracji śmieciowych, niezbędnych do ustalenia wysokości opłat za odbiór śmieci,...
Joanna Wojciechowska
15.04.2013
Środowisko
Pięć tys. zł przeznaczyli przyrodnicy na nagrodę za pomoc w ustaleniu sprawców podpalenia platformy...
Kisicka Anna
15.04.2013
Środowisko
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytomiu rozpocznie w poniedziałek okresowy przegląd...
Babak Mateusz
15.04.2013
Budownictwo
Zarząd woj. warmińsko-mazurskiego wysłał wszystkim marszałkom w Polsce propozycję uregulowania...
Joanna Wojciechowska
15.04.2013
Środowisko
W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu opracowano kolejny w Polsce plan zadań ochronnych...
Łukasz Matłacz
15.04.2013
Środowisko
Obecność arsenu, którego poziom przekracza dopuszczalne normy, stwierdzono w wodzie pitnej w 50...
Wysocka Sylwia
15.04.2013
Środowisko
Dom lub mieszkanie dla wielu z nas to miejsce odpoczynku, w którym regenerujemy siły po stresującym...
LEX
15.04.2013
Budownictwo
Kluczowa inwestycja przeciwpowodziowa dla woj. śląskiego, zbiornik Racibórz Dolny, została usunięta...
PAP
15.04.2013
Środowisko
Pierwszą ekologiczną niedzielę zorganizowano w Wenecji, na wzór inicjatyw dzień bez samochodu. W...
Wysocka Sylwia
14.04.2013
Środowisko
Kilkudziesięciu rolników, pszczelarzy, producentów wędlin, serów i nalewek oferuje swoje wyroby na...
PAP
13.04.2013
Środowisko
W latach 2001-2006 obowiązywał zakaz budowy na Klifie Chłapowskim orzekł w piątek Sąd Najwyższy....
PAP
12.04.2013
Budownictwo
Dwie kamienice częściowo zawaliły się w piątek w Bytomiu (Śląskie). Nikt nie ucierpiał...
PAP
12.04.2013
Budownictwo
Z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika, że główną przyczyną złego stanu...
Wanda Pszczółkowska
12.04.2013
Budownictwo
W marcu podpisano kolejne umowy o dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej....
Łukasz Matłacz
12.04.2013
Środowisko
Włoska Gwardia Finansowa skonfiskowała w czwartek, w rezultacie dochodzenia prokuratorskiego...
PAP
12.04.2013
Środowisko
W czwartym kwartale 2012 roku ceny transakcyjne mieszkań w Unii Europejskiej spadły średnio o 1,4...
Lewandowska Zawiślińska Dorota
12.04.2013
Budownictwo
Plan Enei Operator na ten rok zakłada wydatki na modernizację i rozbudowę infrastruktury na...
Pełka Anna
12.04.2013
Budownictwo
Umowę z wykonawcą pierwszego etapu linii szybkiego tramwaju podpisano w czwartek w Szczecinie....
Reszczyński Kacper
12.04.2013
Budownictwo
Klub SLD zapowiedział w czwartek złożenie w Sejmie projektu ustawy dot. mieszkań zakładowych....
Szymańska Agnieszka
12.04.2013
Budownictwo
Bartnicy z Baszkirii na Uralu pomagają leśnikom z północno-wschodniej Polski odtworzyć tradycyjne...
Próchnicka Izabela
12.04.2013
Środowisko
Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził w czwartek, że dawna fabryka Richtera w Łodzi to zabytek....
PAP
12.04.2013
Budownictwo
Ponad 13 mln zł brutto będzie kosztowała rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i...
Kołodziej Beata
12.04.2013
Środowisko
Największym problemem dla branży energetycznej wytwarzającej energię ze źródeł odnawialnych jest...
Boroń Michał
12.04.2013
Środowisko
Przedstawiciele samorządów podczas zorganizowanej przez PAP konferencji nt. projektu ustawy o...
Krzyczkowski Wojciech
12.04.2013
Budownictwo