Od końca sierpnia do połowy listopada 2013 r. odbędzie się dziewięć dwudniowych bezpłatnych szkoleń, na których zostaną zaprezentowane najlepsze praktyki w zakresie ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk leśnych. Podczas pierwszego dnia szkoleń zostaną zaprezentowane najlepsze praktyki, sukcesy i ewentualne problemy, które mogą się pojawić w trakcie realizacji zadań ochronnych oraz sposoby ich rozwiązywania. Drugiego dnia odbędzie się sesja terenowa. Zajęcia będą prowadzone przez osoby mające największe doświadczenie i odnoszące sukcesy w ochronie wskazanych gatunków i siedlisk leśnych.

Szkolenia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych ochroną gatunków i siedlisk ujętych w projekcie: duże ssaki drapieżne (ryś, wilk, niedźwiedź), gady (wąż Eskulapa, gniewosz, żółw błotny), owady, ptaki szponiaste, nietoperze, sowy, mokradła.

Szkolenia odbędą się w: Ruszowie, Suwałkach, Krynicy, Chełmie, Kobiórze, Piszu, Polańczyku, Kampinoskim Parku Narodowym i Świebodzinie.

Wszystkie szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.bestpractice-life.pl/szkolenia