GWD jako aplikacja jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl.

W celu zautomatyzowania pracy – system zawiera formularze wniosków gotowe do wypełnienia. Korzystanie z Generatora polega na rejestrowaniu danych poprzez sieć Internet w bazie NFOŚiGW.

W pierwszej kolejności składanie wniosków w wersji elektronicznej będzie dotyczyło programu priorytetowego 5.4. Ochrona Klimatu i Atmosfery - Efektywne wykorzystanie energii, Część 1 - Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach.

Informacje o możliwości składania wniosków poprzez GWD dla kolejnych programów priorytetowych będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej NFOŚiGW.

Instrukcja użytkownika GWD dostępna jest pod adresem: www.nfosigw.gov.pl