Elżbieta Witek ponownie pokieruje pracami Sejmu

Administracja publiczna

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Witek została we wtorek wybrana marszałkiem Sejmu IX kadencji. Była jedynym kandydatem zgłoszonym na to stanowisko, a poparło ją 314 posłów. Zadeklarowała że zrobi wszystko, by posłowie w Sejmie mogli "godnie, spokojnie i rozważnie" wykonywać swoje obowiązki.

12.11.2019

Oceny z zachowania nie zawsze sprawiedliwe

Zarządzanie oświatą

Oceny zachowania są nieporównywalne, nieobiektywne, jak stara matura sprawdzana przez nauczycieli w szkole. Jedni rodzice przywiązują do niej wagę, inni kompletnie nie. Ocena z zachowania to przede wszystkim straszak na wagarowiczów.

12.11.2019

Doktoranci z ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

Kadry w oświacie

Już nie tylko składka zdrowotna, a także składki na ubezpieczenia społeczne będą odprowadzane ze stypendiów doktorskich. Część potrącana będzie ze stypendiów. Zmiany nie obejmą uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed obecnym rokiem akademickim.

12.11.2019

UOKiK ostrzega przed firmami sprzedającymi auta na wynajem

Prawo cywilne Rynek i konsument

Firmy Praebeo i Auto Rentier z Warszawy sprzedają klientom samochody, obiecując spłatę kredytu i zyski z wynajmu auta. - To nieuczciwe praktyki - twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prowadzi przeciw tym firmom postępowanie, a także o ich działalności powiadomił prokuraturę.

12.11.2019

RPO: student medycyny też ma prawo do stypendium po przerwie w nauce

Student medycyny nie może mieć nawet rocznej, najbardziej zasadnej przerwy w nauce, bo straci prawo do stypendium. Na studiach licencjackich taka przerwa może trwać nawet trzy lata bez negatywnych konsekwencji. Rzecznik praw obywatelskich chce wyjaśnień od ministra nauki.

12.11.2019

Dochód ze sprzedaży kryptowalut do opodatkowania

PIT Finanse

Przychody ze sprzedaży waluty wirtualnej nabytej w 2018 r. będą stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w myśl ustawy o PIT. Opodatkowany jest dochód, a koszty podatkowe poniesione i nieodliczone od przychodów przed 1 stycznia 2019 r., wnioskodawca będzie mógł wykazać w odrębnym zeznaniu za rok podatkowy ‒ uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

12.11.2019

RPO: potrzebne nowe przepisy dotyczące pomocy uczniom w nagłych wypadkach

Zarządzanie oświatą

Uwzględniając argumentację Ministra Zdrowia, należałoby doprecyzować obowiązki pracowników szkół w zakresie czuwania nad zdrowiem dzieci, które pozostają pod ich opieką – uważa rzecznik praw obywatelskich. Chodzi głównie o podawanie leków dzieciom chorym przewlekle - np. na cukrzycę.

12.11.2019

Dziś pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu nowej kadencji

Administracja publiczna

We wtorek Sejm i Senat rozpoczną swoją nową, IX kadencję. Posłowie złożą ślubowanie, wybrany zostanie marszałek Izby i wicemarszałkowie. Inauguracyjne posiedzenie Sejmu otwiera marszałek senior powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów. Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy został nim Antoni Macierewicz. Premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję rządu, a Prezydent wygłosi orędzie.

12.11.2019

Mirosław Sanek: Dane osobowe to zasób, którym musimy nauczyć się gospodarować

O ochronie danych osobowych mówimy dziś dużo w kontekście jednostki, ale trzeba mieć świadomość, że jesteśmy w trakcie gwałtownego rozwoju gospodarki opartej o big data. Tam mamy do czynienia z operacjami na kolosalnych zbiorach. Jednostkowe dane sumują się w dane o wielkiej skali i olbrzymiej wartości - mówi Mirosław Sanek, zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.11.2019

Samorządy więcej zapłacą za ubezpieczenia

Finanse samorządów

Podwyżki cen ubezpieczeń to dodatkowe koszty, które samorządy będą musiały ponieść w 2020 roku. Trwają prace nad ich budżetami, więc eksperci przypominają o uwzględnieniu wyższych stawek za polisy od skutków żywiołów czy za ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

12.11.2019

HFPC: Prokuratorom w sprawach o manifestacje puszczają hamulce

Wymiar sprawiedliwości

Problemem w procesach dotyczących zgromadzeń publicznych jest niejednokrotnie zachowanie oskarżycieli publicznych. Prokuratorzy zadają pytania sugerujące, tendencyjne, bywa że bezpośrednio odnoszą się do poglądów świadków i wchodzą w utarczki słowne, również z sędziami - wynika z raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

12.11.2019

Niewiele czasu na decyzję o przekazaniu pieniędzy z OFE

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Do 28 lutego trzeba będzie podjąć decyzję, czy pieniądze zaoszczędzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych przekazać do ZUS, czy na Indywidualne Konta Emerytalne. Nasze postanowienie będzie nieodwracalne, a każde z rozwiązań wiąże się z ryzykiem. W przypadku IKE - inwestowanie pieniędzy w czasie kryzysu może okazać się stosunkowo nieopłacalne.

12.11.2019

Krach refundowanej stomatologii

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Nakłady finansowe na refundację leczenia zębów nie wzrosły od 10 lat. Świadczenia stomatologiczne są tak słabo wycenione, że dentyści nie chcą podpisywać z Narodowym Fundusze Zdrowia kontraktów, zaś przeciętny 30-40-letni pacjent z powodu próchnicy nie ma już... czterech zębów.

12.11.2019

Trudno będzie sędziom wywalczyć odszkodowania za błąd w ustawie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie sądów powszechnych, którzy przeszli w stan spoczynku na mocy nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z lipca 2017 r. mogliby wystąpić o odszkodowanie od Skarbu Państwa. Musieliby jednak wykazać powstanie szkody i istnienie związku przyczynowego między obowiązywaniem wadliwej ustawy a stratą materialną.

12.11.2019

Jeden koncern ma przetwarzać polskie osocze na leki

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Nadwyżki osocza pobieranego od polskich honorowych krwiodawców – w sumie chodzi ok. 200 tysięcy litrów rocznie – są teraz sprzedawane za zagranicę. To się ma zmienić. W Ministerstwie Zdrowia zapadła decyzja, by w przetargu wyłonić jedną firmę, która z nadwyżki osocza będzie produkować leki dla Polski. Jednak, by ogłosić taki przetarg, trzeba zmienić przepisy kilku ustaw.

12.11.2019

Nowa procedura w sprawach gospodarczych już obowiązuje

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Zmiany w k.p.c.

Obowiązująca od 7 listopada nowelizacja wprowadza szereg istotnych modyfikacji w postępowaniu cywilnym. Wśród nich zmiana bardzo istotna dla przedsiębiorców - do KPC wraca postępowanie w sprawach gospodarczych. Nowe przepisy mają zastosowanie do spraw gospodarczych wszczętych od dnia ich wejścia w życie - pisze adwokat Łukasz Dubicki.

11.11.2019

Premier pisze do Netfliksa - nieścisłości historyczne w serialu

Administracja publiczna

Premier Mateusz Morawiecki napisał list do szefa Netfliksa w sprawie serialu "Iwan Groźny z Treblinki". Sprawa dotyczy pokazanej w nim współczesnej mapy Polski z zaznaczonymi obozami zagłady. W ocenie szefa rządu wprowadza ona w błąd, bo sugeruje, że Polska była odpowiedzialna za założenie i prowadzenie obozów oraz popełnione w nich zbrodnie.

11.11.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski