W poniedziałek w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania COVID-19,  która wprowadza regulacje dotyczące wydawania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osobie, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej. Nowelizacja ma obowiązywać już od dnia następnego po publikacji rozporządzenia, czyli od 19 pażdziernika 2021 roku. 

Jak uzyskać paszport covidowy dla Polaka zaszczepionego w UE?

Zgodnie z nowym przpisem, w celu wydania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osoba, która została zaszczepiona poza terytorium Polski szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, musi się zgłosić do punktu szczepień przeciwko Covid-19. Musi mieć ze sobą  oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Na tej podstawie pracownicy punktu szczepień wprowadzą dane z przedstawionych dokumentów do Karty Szczepień, a w efekcie pojawią się ona w systemie informatycznym. Na tej podstawie zaszczepiony poza Polską będzie mógł w naszym kraju otrzymać certyfikat covidowy. Jeśli zaś ma Indywidualne Konto Pacjenta będzie mógł pobrać je z systemu samodzielnie.

Pierwsza dawka za granicą, druga w Polsce

Tak jak w przypadku paszportu covidowego, by móc kontynuować szczepienie w naszyzm kraju, trzeba przedstawić w punkcie szczepień oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki przeciwko oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego. W ten sposób Polska wdraża postanowienia rozporządzenia 2021/952 w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu.

Zaświadczenia z Ukrainy, Macedonii i Turcji uznawane w Polsce

Nowelizacja rozporządzenia o obostrzeniach wdraża też w końcu trzy decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej w sprawie uznawania zaświadczeń o szczepieniu, o wynikach testu i przechorowaniu Covid-19 wydawanych przez Turcję (decyzja KE 2021/1382 z 19 sierpnia 2021), Ukrainę (decyzja KE 2021/1380 z 19 sierpnia 2021) i Macedonię (decyzja KE 2021/1381 z 19 sierpnia 2021). To zaś oznacza, że Polska uznaje zaświadczenia wydane przez te kraje. Co więcej, jeśli KE wyda kolejne decyzje związane z rozporządzeniem 2021/952 w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 Polska będzie je już też je uznawała. To ma ułatwić osobom pochodzącym z krajów spoza UE swobodne przemieszczenie się w czasie pandemii. 

Co to jest paszport covidowy

Unijny Certyfikat COVID mogą pobrać osoby w pełni zaszczepione, które otrzymały dwudawkową lub jednodawkową szczepionkę. Jest on ważny od 14. dnia do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki. Certyfikat wystawiany jest również osobom, które otrzymały negatywny test wykrywający wirusa SARS-CoV-2. W takim przypadku takie zaświadczenie ważne jest 48 godzin. Również ozdrowieńcy mogą pobrać certyfikat, który w ich przypadku będzie ważny od 11. dnia do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR. 

Możliwość podróżowania po Europie

Podstawowym celem wprowadzenia certyfikatów jest ułatwienie przemieszczania się po Europie. Jednolity dokument gwarantuje, że wyniki testów czy świadectwa szczepień będą uznawane w każdym państwie UE. Wszyscy posiadacze każdego rodzaju certyfikatu będą mogli  swobodnie podróżować wewnątrz UE bez konieczności odbywania kwarantanny. Trzeba jednak pamiętać, że o regulacjach dotyczących wjazdu do poszczególnych krajów lub innych sytuacji, w których będą potrzebne zaświadczenia sanitarne, ostatecznie decydują władze państw lub regionów Unii. Dlatego zasady w różnych krajach mogą się między sobą nieznacznie różnić. W wakacje jednak w wielu krajach wprowadzono przepisy, które uzależniają np. korzystanie z restauracji, usług publicznych właśnie od posiadania paszportu.

Najważniejsze zasady:

  • Prezentacja certyfikatu jest możliwa w wersji papierowej i elektronicznej. Niezależnie od postaci, certyfikaty są równorzędne i zawierają ten sam kod QR i ten sam zestaw danych.
  • Wygenerowane certyfikaty będą w Polsce weryfikowane za pomocą dedykowanej mobilnej aplikacji weryfikującej – Unijny Certyfikat Covid. Aplikacja jest dostępna na platformach iOS oraz Android, umożliwia odczytanie danych z QR kodu, który znajduje się na certyfikacie. Certyfikaty będą również weryfikowane przez dedykowane rozwiązanie Straży Granicznej. Aplikacja pokazuje na zielono osoby, które są zaszczepione, są ozdrowieńcami lub mają negatywny wynik testu. Zatem sprawdzający nie wie na jakiej podstawie dana osoba "jest zielona", a jedynie weryfikuje, czy ma paszport.
  • Dodatkowo aplikacja weryfikuje, czy kod QR został wydany przez zaufaną instytucję. Aplikacja będzie mogła pobierać klucze publiczne do weryfikacji certyfikatów dzięki integracji systemu e-zdrowia (P1) z bramką europejską (EU Digital Covid Certificate Gateway) utrzymywaną przez Komisję Europejską, która będzie przechowywała klucze publiczne dla certyfikatów wystawionych przez państwa członkowskie.