W Katowicach zabrakło sędziów do sprawy Krakowiaka

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy ma zdecydować, gdzie będzie się toczyła sprawa Janusza T., ps. „Krakowiak”. Nie może ona toczyć się przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach, ponieważ po wyłączeniu dwóch sędziów zabrakło...

02.07.2018

Sędziowie dyscyplinarni powołani

Wymiar sprawiedliwości

Z dniem pierwszego lipca minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał 122 sędziów dyscyplinarnych. Poinformował o tym resort sprawiedliwości.

02.07.2018

Apel do sędziów i prokuratorów o solidarność

Prawnicy

Stowarzyszenia sędziów i prokuratorów wzywają wszystkich prawników do stawienia się w proteście przeciwko łamaniu prawa przed Sąd Najwyższy we wtorek i środę 3 i 4 lipca br.

02.07.2018

KE wszczyna procedurę ws praworządności w Polsce

Wymiar sprawiedliwości

Komisja Europejska rozpoczęła wobec Polski procedurę naruszeniową w sprawie Sądu Najwyższego - wynika z informacji przekazanych w poniedziałek w Brukseli. Polskie władze mają miesiąc na reakcję.

02.07.2018

Sejm wraca do pakietu odpadowego

Środowisko

Podczas rozpoczynającego się we wtorek 3 lipca posiedzenia Sejm powróci do pilnych rządowych projektów ustaw o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska. Według rządu nowe prawo ma ukrócić...

02.07.2018

Uczniowie - nic się nie stało!

Kadry w oświacie

Nauczyciele nie opuszczają swoich podopiecznych podobnie, jak pielęgniarki czy lekarze nie odchodzą od łóżek pacjentów. A mają dokąd odejść, bo przecież pracując w hipermarketach przy kasie...

02.07.2018

Dobry start wójt może wyznaczyć szkołę

Samorząd terytorialny

Pracownik OPS realizujący zadania rządowego programu „Dobry start” powinien posiadać upoważnienie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Nowym rozwiązaniem jest możliwość dodatkowego...

02.07.2018

Hotspoty dla emerytów

Zamówienia publiczne

Minimalna przepływność łącza dla usługi dostępu do Internetu świadczonej przez samorządy zgodnie z projektem rozporządzenia ma wynosić 30 Mb/s. Jednak zdaniem informatyka gminy Włoszczowa osiągnięcie...

02.07.2018

Od lipca nowe deklaracje dla potrzeb VAT

VAT

Dwa rozporządzenia wprowadzają nowe wzory deklaracji służących do rozliczenia podatku od towarów i usług. Po raz pierwszy można z nich skorzystać w sierpniu, wykazując dane za lipiec.

02.07.2018

Zmiany w podatkach dochodowych podpisane

Podatki i opłaty lokalne

Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych coraz bliżej. Zmienią się zasady rozliczania m.in. autorskich kosztów podatkowych, podatku minimalnego i amortyzacji środków trwałych. Prezydent Andrzej Duda...

02.07.2018

MF chce uprościć rozliczenia VAT

VAT

Resort finansów rozpoczyna konsultacje podatkowe w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie rozliczania VAT. Chodzi o ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Pomysły...

02.07.2018

KE domaga się wzmocnienia organów ds równego traktowania

Wymiar sprawiedliwości

Państwa członkowskie powinny zapewnić krajowym organom ds. równego traktowania niezależność oraz środki niezbędne do przeciwdziałania z dyskryminacją ze wszystkich możliwych względów takich jak m.in....

01.07.2018