Chodzi o bon turystyczny przekazywany niepełnosprawnym dzieciom i ich opiekunom. Obecnie dziecko niepełnosprawne może otrzymać bon turystyczny w wysokości 1000 złotych. Zdaniem grupy posłów problem jest w tym, że dzieci niepełnosprawne korzystają bardzo często turnusów rehabilitacyjnych, które są zwolnione z podatku. Natomiast od bonu organizator turnusu rehabilitacyjnego musi odprowadzić podatek.

- Zachodzi, więc tutaj pewien konflikt finansowy (brutto/netto/podatek). W związku z tym może zaistnieć ryzyko, że nie będzie można wykorzystać bonu na wyjazd dziecka i opiekuna na turnus rehabilitacyjny. Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdza, że organizator turnusu rehabilitacyjnego decyduje komu pozwala skorzystać z bonu turystycznego – uzasadniał w imieniu grupy 19 posłów Rafał Adamczyk.

 

Turnus rehabilitacyjny to często jedyna forma wypoczynku

Zdaniem posłów w takim wypadku występuje pewna forma dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych. Turnusy rehabilitacyjne są bardzo często jedyną formą wypoczynku dzieci i młodzieży, z którego mogą skorzystać w ciągu roku.

Zwrócili się więc z pytanie do premiera czy, z uwagi na to, że bon turystyczny może być wykorzystywany do 31 marca 2022 r., rząd przewiduje wdrożenie działań które ułatwią skorzystanie z formy wsparcia finansowego dzieciom niepełnosprawnym, w tym wyeliminowania możliwości wystąpienia ograniczeń dostępności do wypoczynku z uwagi na decyzje poszczególnych organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. A także czy przewidywane jest wprowadzenie zwolnienia z podatku od płatności bonem turystycznym na turnusach rehabilitacyjnych dla osób niepełnoletnich?

Zobacz również: Polacy nie korzystają masowo z bonu turystycznego >>

Bon zwolniony jest z podatku

Odpowiadając na pierwsze pytanie, Ministerstwo Rozwoju wskazało, że przystąpienie przedsiębiorców turystycznych oraz Organizacji Pożytku Publicznego do programu jest dobrowolne i w tym zakresie ustawodawca nie może niczego nakazać organizatorowi. Natomiast zapisy w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym umożliwiają dokonanie czynności sprawdzających przez Polska Organizację Turystyczną w sytuacjach stwierdzenia nieprawidłowości.

Odnosząc się zaś do wprowadzenia zwolnienia z podatku od płatności bonem turystycznym na turnusach rehabilitacyjnych dla osób niepełnoletnich resort wyjaśnia że ustawodawca przy uchwalaniu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym dodał do ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych przepis 52zc mówiący o tym, że wartość Polskich Bonów Turystycznych zwolniona jest od podatku dochodowego.

- Płatność bonem, bez względu na rodzaj usługi za którą następuje zapłata została zwolniona z obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego. Tym samym osoba dokonująca płatności bonem nie ponosi z tego tytułu żadnych obciążeń podatkowych - podkreśla w odpowiedzi Andrzej Gut- Mostowy wiceminister rozwoju.

 


Z tych względów jeśli konkretny turnus rehabilitacyjny będzie można zakwalifikować jako usługę hotelową lub imprezę turystyczną za które, zgodnie z art. 5 ustawy, będzie można zapłacić bonem turystycznym, płatność ta jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych – wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju.