Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływają skargi dotyczące zasad współpracy między Allegro a sprzedawcami. W związku z tymi sygnałami Tomasz Chróstny, prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdzi czy mogło dojść do naruszenia przepisów antymonopolowych. Jeśli okaże się, że tak, UOKiK może następnie wszcząć postępowanie przeciwko Allegro, które może zakończyć się nałożeniem kary na spółkę, ale także osoby zarządzające. To może być już drugie starcie giganta z UOKiK. W grudniu 2019 roku zostało wszczęte postępowanie dotyczące faworyzowania własnego sklepu internetowego w szczególności poprzez lepszą prezentację jego ofert. Jakie praktyki tym razem budzą wątpliwości urzędu?

 


Wątpliwa prowizja od kosztów dostawy

UOKiK przyjrzy się m.in. zmianom w regulaminie Allegro dotyczącymi popierania prowizji od sprzedaży. Zgodnie z nowymi zasadami prowizją objęta jest cała transakcja: cena oraz koszty przesyłki opłacone przez kupującego. Zmiany te spowodowały wzrost pobieranych przez Allegro prowizji oraz spotkały się z negatywnymi reakcjami sprzedających. - Dociera do nas wiele skarg ze strony przedsiębiorców na zmieniony mechanizm opłat pobieranych przez Allegro. Pojawiły się nawet sugestie, iż mechanizm ten może służyć podwyższeniu wyceny spółki przed jej wejściem na giełdę. Zweryfikujemy, czy mechanizm opłat stosowany przez Allegro, który jest największym przedsiębiorcą segmentu e-commerce w Polsce, nie narusza prawa konkurencji – dodaje Tomasz Chróstny.

Zasady zwrotu pobranych prowizji

Pod lupę UOKiK trafią również przyjęte przez Allegro zasady zwrotów pobranych prowizji. Chodzi o naliczanie tzw. rabatów transakcyjnych w sytuacji, w której kupujący odstępuje od umowy zawartej za pośrednictwem platformy internetowej. Urząd przeanalizuje również zasady funkcjonowania usługi Allegro Smart. Prezes Chróstny podkreśla, że sytuacja związana z epidemią Covid-19 sprawiła, że branża e-commerce rozwija się dynamicznie i dlatego urząd w szczególności przygląda się praktykom stosowanym na tym rynku.

 


Ochrona konsumentów

Prezes Chróstny wyjaśnia, że urząd sprawdza też regulamin od strony konsumenckiej. – chcemy ustalić, czy stosowane są klauzule niedozwolone – mówi prezes. Tu wątpliwości budzi postanowienie regulujące zasady wprowadzania zmian do regulaminu świadczenia usług, m.in. przewidujące „akceptację” zmian w regulaminie bez aktywności ze strony użytkownika portalu (np. poprzez automatyczne odnowienie oferty w serwisie). UOKiK analizuje, czy wyżej opisane klauzule mogą być niedozwolone.