Czas pandemii pokazał, że system zdrowia szwankuje, a teleporady nie zastąpią osobistego kontaktu lekarz - pacjent. Jak podaje CBOS, badania diagnostyczne i zabiegi niezwiązane z pobytem w szpitalu dłuższym niż 24 godziny, były odwoływane lub przekładane w 12 proc. przypadków. 4 proc. ankietowanych miało odwołane bądź też przełożone planowane leczenie szpitalne (związane z pobytem w szpitalu dłużej niż jedną dobę). 1 proc. respondentów spotkał się z utrudnieniami w uzyskaniu porady w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Interwencje środowiska medycznego i RPO

W sprawie utrudnień w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej, interwencje do Ministra Zdrowia składało środowisko aptekarskie. Także rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar skierował do MZ pisma dotyczące problemów z zapewnieniem opieki dla pacjentów w stanie nagłym, którzy zgłaszają się do szpitali innych niż jednoimienne zakaźne.  

Czytaj w LEX: Teleporady w POZ - jak prawidłowo realizować obowiązek? >

Jak przyznał RPO, teleporady nie zawsze wystarczają, w wielu przypadkach osobista wizyta pacjenta w placówce POZ jest niezbędna dla realizacji prawidłowego przebiegu procesu diagnostyki i leczenia.

Postępowanie polegające na automatycznym uniemożliwieniu pacjentowi odbycia osobistej wizyty u lekarza POZ bądź odbycia wizyty domowej, mogą prowadzić do naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zwrotnych, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

Czytaj w LEX: Prawo pacjenta do żądania innej opinii lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwołania konsylium lekarskiego >

Raport Ministerstwa Zdrowia

W sierpniu MZ opublikowało raport dotyczący badania satysfakcji pacjentów korzystających z teleporad podczas epidemii COVID-19. Czytamy w nim, że w trudnym czasie epidemii 80 proc. konsultacji medycznych odbywało się w formie teleporady - „Dzięki temu pacjenci mieli możliwość ograniczenia kontaktów z innymi osobami i unikania miejsc, w których potencjalnie mogłoby dojść do zakażenia SARS CoV-2".

Czytaj w LEX: Ograniczenia w udzielaniu świadczeń przez personel medyczny mający kontakt z pacjentami z koronawirusem >