GIODO: dane medyczne wciąż zbyt słabo chronione

Polacy słabiej niż obywatele innych krajów UE dbają o swoje dane dotyczące stanu zdrowia - ocenia GIODO Wojciech Wiewiórowski. Podkreśla, że nie można dopuścić do tego, by zawarcie polisy...

08.01.2013

Sopot zrewitalizuje przydworcowe tereny

Budownictwo

Za niespełna dwa lata w Sopocie będzie nowy dworzec PKP, a tereny przydworcowe zostaną nowocześnie zagospodarowane. W poniedziałek podpisano umowę w sprawie finansowania tej inwestycji, szacowanej na...

08.01.2013

Szpital MSWiA w Bydgoszczy wstrzymuje odwiedziny

Wprowadzony zakaz odwiedzin to przede wszystkim działanie prewencyjne. W lecznicy nie stwierdzono bowiem jeszcze przypadków grypy. Wielu pacjentów jest jednak szczególnie narażonych, ze względu na...

08.01.2013

Polska nie spełnia kryteriów przyjęcia euro

W listopadzie 2012 roku Polska nie wypełniała ani kryterium stabilności cen, ani kryterium stóp procentowych - wynika ze styczniowego numeru Monitora konwergencji nominalnej, opracowanego przez...

08.01.2013

Jak obsadzać stanowiska kierownicze w SP ZOZ-ach?

Niniejsze opracowanie stanowi część drugą komentarza dotyczącego problematyki obsadzania stanowisk kierowniczych w podmiotach leczniczych i koncentruje się na omówieniu powyższego tematu w...

08.01.2013

Podziemne parkingi rozwiążą problemy stolicy?

Samorząd terytorialny

Władze Warszawy chcą wybudować wielopoziomowe parkingi podziemne m.in. pod placami: Trzech Krzyży, Bankowym i Konstytucji, co ma usprawnić parkowanie w centrum miasta. Do ich wybudowania, a potem...

08.01.2013

Komisje za przymusowym podawaniem leków nietrzeźwym

Samorząd terytorialny

Senackie komisje w poniedziałek nie zgodziły się, aby z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości usunąć zapis umożliwiający przymusowe podawanie leków osobom przebywającym w izbach wytrzeźwień...

08.01.2013