Uroczystość otworzył Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Jan Borkowski, który w okolicznościowym wystąpieniu przestawił historię administracji skarbowej woj. mazowieckiego od roku 1919 do czasów współczesnych.
Zaprezentował obecną strukturę organizacyjną administracji skarbowej na Mazowszu i wykonywane przez nią zadania podkreślając przy tym, że w skali kraju realizuje ona największy odsetek wpływów podatkowych do budżetu państwa. Wskazał na podejmowane przez Izbę i urzędy skarbowe działania w obszarze zarządzania jakością, które przyczyniają się do stałego podnoszenia jakości pracy i efektownej realizacji nałożonych na administrację skarbową zadań.
Zaznaczył, że obecnie działania organów podatkowych nie sprowadzają się tylko do poboru podatków ponieważ urzędnicy skarbowi uświadamiają społeczeństwu jak ważną rolę pełnią podatki dla prawidłowego funkcjonowania państwa.
Podkreślił, że urzędy skarbowe otwarte są na potrzeby podatników i starają się ułatwić im wywiązywanie się z obowiązków podatkowych poprzez podnoszenie jakości świadczonej obsługi oraz przybliżanie przepisów prawa podatkowego. Dobrą współpracę urzędów skarbowych z podatnikami potwierdzają liczne wyróżnienia i nagrody m.in. w konkursach "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" i "Najbardziej Przyjazny Urząd Administracji Rządowej". Urzędy skarbowe z terenu woj. mazowieckiego wielokrotnie reprezentowały też polską administrację skarbową w konferencjach jakości krajów Unii Europejskiej.
Na zakończenie wystąpienia Dyrektor Izby Skarbowej podziękował pracownikom Izby Skarbowej i urzędów skarbowych za dotychczasowe zaangażowanie w pracę, sumienne wykonywanie obowiązków i godne reprezentowanie administracji skarbowej. Zapewnił, że nowoczesna i przyjazna podatnikom administracja skarbowa woj. mazowieckiego służyła i będzie nadal służyć dla dobra kraju i obywateli.

Następnie głos zabrał Minister Finansów Jan Vincent - Rostowski, który przypomniał, że Izba Skarbowa w Warszawie jest największą izbą skarbową w Polsce - w jej strukturach funkcjonują trzy Ośrodki Zamiejscowe oraz jedno z czterech w kraju Biur Krajowej Informacji Podatkowej, nadzoruje pracę 51 urzędów skarbowych, obsługuje ponad 3 mln podatników i realizuje najwięcej podatkowych dochodów budżetowych.
Zaznaczył, że historia warszawskiej Izby Skarbowej i ciężka praca jej pracowników jest tylko przykładem trudu jaki na co dzień towarzyszy pracy całego aparatu administracji skarbowej. Działania pracowników izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej i urzędów skarbowych to nie tylko mozolna praca związana z procesem poboru publicznych danin to również stała poprawa relacji z podatnikami, tworzenie atmosfery przychylności dla rozwoju firm, stosowanie ułatwień dla osób niepełnosprawnych czy współpraca z władzami samorządowymi w dziedzinie edukacji. Wszystko to możliwe jest dzięki stałemu podnoszeniu kwalifikacji pracowników administracji skarbowej - podkreślił Minister Finansów.
Wyraził zadowolenie z faktu, że w wielu urzędach skarbowych wprowadzono system zarządzania jakością a pozostałe czynią starania o wprowadzenie takiego systemu w najbliższym czasie. Wskazał, że działania te przyczyniają się do tego, że z roku na rok cały aparat skarbowy jest coraz lepiej postrzegany zarówno przez przedsiębiorców jak i zwykłych podatników, a osoby w nim pracujące oceniane są jako kompetentne, otwarte i profesjonalnie wypełniające swoje zadania.
Stwierdził, że obchody 25-lecia Izby Skarbowej w Warszawie i urzędów skarbowych woj. Mazowieckiego to dobra okazja do tego żeby określić wyzwania jakie stoją przed aparatem skarbowym. Zaznaczył, że sukces procesu modernizacji systemu podatkowego zależy w dużej mierze od pracowników administracji skarbowej, od ich pracy i rozwoju zawodowego Dlatego chciałbym zadeklarować, że przygotowując rozwiązania systemowe, które będą jak najmniej uciążliwe dla podatników będziemy także dbali o to, żeby równocześnie ułatwiały one pracę - podkreślił.
Nawiązując do zakończonej akcji rozliczeń podatkowych złożył podziękowania pracownikom administracji podatkowej za ich wytężoną pracę i odpowiedzialną postawę, dzięki czemu przebiegała ona sprawnie i bez zakłóceń.
W przyszłym roku będziemy obchodzili 90 rocznicę powstania administracji podatkowej w odrodzonej Polsce ufam, że wówczas spotkamy się ponownie, bogatsi o kolejne doświadczenia i rozwiązania, które pozwolą nam naprawdę godnie obchodzić to święto - zapewnił.
Na zakończenie swojego wystąpienia Minister Finansów złożył pracownikom skarbowości serdeczne podziękowania i życzenia wszystkiego najlepszego.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście:

  • Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz odczytał list Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika skierowany do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w którym przekazał on pracownikom administracji skarbowej życzenia wielu osiągnięć i kolejnych jubileuszy.
  • Wicedyrektor Izby Celnej w Warszawie Mirosław Buzdygan w imieniu funkcjonariuszy celnych przekazał urzędnikom skarbowym życzenia wielu sukcesów i podziękowania za dotychczasową dobrą współpracę.
  • Zastępca skarbnika m.st. Warszawy Janina Gutkowska odczytała list Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz z gratulacjami i życzeniami dla wszystkich pracowników Izby i urzędów skarbowych, aby codzienna służba publiczna była dla nich źródłem satysfakcji i zadowolenia.

W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie jubileuszowych wyróżnień zaproszonym gościom (w tym przedstawicielom Ministerstwa Finansów) oraz pracownikom Izby i urzędów skarbowych woj. mazowieckiego.
Minister Finansów Jan Vincent - Rostowski wręczył pamiątkową statuetkę okolicznościową Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie Janowi Borkowskiemu oraz najbardziej zasłużonym pracownikom administracji skarbowej - w tym Pani Halinie Dymowskiej, która w służbach skarbowych przepracowała 58 lat. Zwracając się do obecnych na sali emerytowanych skarbowców Minister Finansów podkreślił, że ich doświadczenie i dorobek są dziś szczególnie cenne, a wieloletnie zaangażowanie stanowi wzór dla młodych pracowników administracji podatkowej.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Finansów