Dr Marta Sendrowicz kieruje praktyką prawa konkurencji i prawa europejskiego w kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich sp. k. Doradza w sprawach dotyczących wszelkich aspektów porozumień pomiędzy przedsiębiorcami pod kątem ich zgodności z prawem krajowym i wspólnotowym, zapobiegania nadużywania pozycji dominującej, jak również kontroli koncentracji. Przygotowuje dla klientów seminaria nt. przestrzegania prawa konkurencji, każdorazowo dostosowane do specyfiki danej branży, jak również prowadzi wewnętrzne audyty mające na celu zbadanie stopnia przestrzegania prawa antymonopolowego. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym w sprawach dotyczących leniency. Prowadzi wykłady i seminaria na temat polskiego i europejskiego prawa konkurencji na konferencjach oraz w stowarzyszeniach zawodowych.

Marta Sendrowicz

Dr Marta Sendrowicz otrzymała tytuł "Najbardziej Rekomendowanego Prawnika w Dziedzinie Prawa Konkurencji" w edycjach 2003-2007 rankingu Global Counsel 3000 (obecnie PLC Which Lawyer?). Jest także wiodącym prawnikiem w dziedzinie prawa konkurencji w Polsce według raportu Chambers Europe 2007 oraz 2008. To samo wydawnictwo uznało w 2008 roku kancelarię Allen & Overy za wiodącą w prawie konkurencji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.
"Objęcie przez Martę Sendrowicz funkcji Counsel jest potwierdzeniem silnej pozycji naszej praktyki prawa konkurencji i prawa europejskiego w Polsce." - powiedział mecenas Jacek Michalski, partner w warszawskim biurze Allen & Overy.
"Pozycja Counsel w biurach Allen & Overy jest szczególnym wyróżnieniem i jestem w najwyższym stopniu zaszczycona, że kancelaria okazała w ten sposób szacunek dla mojej kilkunastoletniej praktyki i doświadczenia w dziedzinie prawa konkurencji. Funkcja Counsel to równocześnie ogromna odpowiedzialność za kształt i rozwój tej praktyki w Polsce i regionie Europy Środkowej i Wschodniej, a zatem wyzwanie, któremu stawiam czoła z największym zadowoleniem" - dodaje dr Marta Sendrowicz.