Rząd chce radykalnie zmienić model aplikacji

Utworzenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, prowadzącej aplikacje: ogólną, sędziowską i prokuratorską zakłada projekt ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, przyjęty właśnie...

06.08.2008

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt

Prezydent Lech Kaczyński podpisał w piątek znowelizowaną ustawę o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dostosowuje ona polskie prawo do wymogów UE.

06.08.2008

Konferencja dot. profesjonalizacji armii

We wtorek 5 sierpnia odbyła się wspólna konferencja prasowa Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha podsumowująca posiedzenie rządu podczas którego przyjęto...

06.08.2008

Przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy

BHP

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie oglnych przepisw bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pźn. zm.)

06.08.2008

Kancelaria i KPMG podzielą TPSA?

Kancelaria Grynhoff Woźny Maliński i KPMG znalazły się w konsorcjum, które wygrało przetarg na "wykonanie analizy funkcjonalnej separacji Telekomunikacji Polskiej SA" dla Urzędu Komunikacji...

06.08.2008

Dotacja dla giganta

Największy, europejski oddział firmy Franklin Templeton Investments, która zarządza 400 mld dolarów, będzie zlokalizowany w Polsce. Rząd dopłaci do tej inwestycji prawie 5 mln złotych....

06.08.2008

Stowarzyszenia i fundacje jako podatnicy VAT

To co łączy stowarzyszenia i fundacje, to niekomercyjny cel ich funkcjonowania. Co za tym idzie, nie każdy rodzaj działalności prowadzonej przez stowarzyszenia i fundacje uznawany jest za działalność...

05.08.2008

Księgowość wymaga gruntownej wiedzy

Rusza dziesiąta edycja konkursu na Księgowego Roku 2008. Adresowany jest on nie tylko do praktyków, zawodowo związanych z finansami i rachunkowością, ale również do studentów i pasjonatów.

05.08.2008