Polskie dzieci uczące się w szkołach za granicą powinny przystępować do egzaminu gimnazjalnego i matury. MEN rozważa przeprowadzanie matury poza granicami kraju - poinformował 30.09 członków sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży podsekretarz stanu w MEN, Krzysztof Stanowski. Powiedział, że w maju tego roku tylko 38, spośród prawie 12 tys. polskich uczniów za granicą przystąpiło do matury. To stan, jak argumentował, niezadowalający, zwłaszcza, że z budżetu państwa na kształcenie młodzieży polskiej za granicą przeznaczane jest co roku 30 mln zł.
"Szykujemy się do tego, żeby matura odbywała się także poza granicami kraju, ale może ten proces utrudnić różnica stref czasowych" - tłumaczył wiceminister. Jak dodał, różnica czasów może bardzo utrudnić przeprowadzenie matur, jeśli testy miałyby na całym świecie być identyczne, tak jak obecnie są w Polsce.
Sytuację ma poprawić uruchomienie rezerwy celowej na szkolenia dla nauczycieli, szkolne biblioteczki, materiały metodyczne i podręczniki dla polskich szkół za granicą. Łącznie na ten cel MEN ma do końca roku 1,3 mln zł. Ponadto w MEN powstał specjalny zespół ekspertów, który ma opracować program nauczania języka polskiego, historii, geografii i kultury polskiej za granicą.

Gazeta Prawna 1 października 2008 r.