W wykładzie wygłoszonym po odebraniu tytułu Hans-Gert Poettering podkreślił, że "Unia Europejska opiera się na wartościach, takich jak wolność i solidarność, które zawdzięcza w szczególny sposób odwadze narodu polskiego".
"Był to wielki ruch społeczny (Solidarność - PAP) pod przewodnictwem Lecha Wałęsy, który jest wielkim Europejczykiem naszych czasów. +Solidarność+ jest i pozostanie programem dla nas wszystkich" - powiedział Poettering.
Przewodniczący PE poruszył także prywatne związki łączące go z Olsztynem - jest on mieszkańcem partnerskiego dla powiatu Olsztyn, niemieckiego powiatu Osnabrueck.
"Partnerstwo powiatów, miast i gmin zbliża ludzi. Niezliczona ilość osób z powiatu Osnabrueck i Olsztyn odkryła wspólne zainteresowania, w ten sposób solidarność staje się czymś konkretnym, codziennym, a doświadczenie wspólnoty kulturalnej we współczesnej Europie staje się oczywistością dla narodów i pokoleń" - mówił Poettering.

Laudację na cześć przewodniczącego Parlamentu Europejskiego wygłosił prof. Ryszard Górecki, senator (PO) i pierwszy w historii rektor UWM.
"Profesor Poettering opowiadał się zawsze za członkostwem i to aktywnym członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Szczególnie bliskie są mu w Polsce te środowiska i siły polityczne, które opowiadają się i działają na rzecz prawdziwej solidarności i wzajemności wszystkich jej członków" - zaznaczył Górecki. Wyraził też nadzieję, że ta uroczystość przyczyni się do pogłębienia dialogu pomiędzy Niemcami i Polakami oraz będzie dobrą wskazówką dla polityków.

W uroczystości nadania Poetteringowi doktoratu honoris causa uczestniczył m.in. marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. W przemówieniu Komorowski podkreślał, że łączy go z laureatem wspólne doświadczenie dorastania w czasach tuż po II wojnie światowej.
"Wiem, jak wiele musieliśmy razem wykazać odwagi, aby pomimo tych różnic, tego bólu odbudować przyszłość Europy na tych samych zasadach, jakie wymyślili ojcowie Europy, ojcowie założyciele Unii Europejskiej: Schumann, Adenauer - oni budowali Europę aby więcej nie było strachu wzajemnego" - mówił.
Komorowski zaznaczył też, że wręczanie Poetteringowi doktoratu honoris causa w regionie Warmii i Mazur ma charakter symboliczny. "Tu spotkali się Polacy z różnych stron: z Kresów północnowschodniej Polski, poturbowani przez II wojnę światową" - powiedział Komorowski.

Podczas uroczystości odczytano także list od prezydenta Lecha Kaczyńskiego. "To kolejny wyraz uznania z jakim w Polsce spotyka się Pańska działalność na rzecz zjednoczonej Europy.(...) Wyrażam nadzieję, że Europa godząca perspektywy i interesy wszystkich swoich członków, uwzględniając aspiracje i nadzieje każdego z tworzących Unię narodów pozostanie dla Pana i całego PE ważnym drogowskazem polityki" - napisał Lech Kaczyński.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz i europarlamentarzyści, w tym b. premier Jerzy Buzek, który nazwał laureata człowiekiem "niezwykle szlachetnym" i "rektorem uniwersytetu europejskiego oraz społeczności europejskiej".

Hans-Gert Poettering ma już tytuł doktora honoris causa uniwersytetu w Opolu.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zainaugurował w środę 10 rok działalności. Studenci kształcą się tu na 49 kierunkach zorganizowanych na 15 wydziałach, w tym roku uruchomiono wydział lekarski. Na UWM kształci się 38 tys studentów, pracuje tu 2,1 tys. nauczycieli akademickich, w tym 512 z tytułem profesora.
ALI/JWO

Oficjalne źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz PAP - Nauka w Polsce.