Powiaty apelują o zmiany w organizacji i przeprowadzaniu egzaminów zawodowych. – Niektóre zadania egzaminacyjne są oderwane od rzeczywistości i nie odpowiadają obecnej technice – uważają starostowie. - Egzamin nie bada kwalifikacji ani kompetencji właściwych dla danego zawodu – czytamy w stanowisku Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego w tej sprawie. . Przedstawiciele powiatów dostrzegli m.in. niespójność programów przedmiotów zawodowych ze standardami egzaminacyjnymi, zwłaszcza w zawodzie technik-mechanik.
Zdaniem Konwentu, należy opracować standardy kwalifikacji zawodowych dla wszystkich zawodów. Aby egzamin miał rzeczywiście charakter praktyczny niezbędne jest poprawienie wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych.
Minister edukacji Katarzyna Hall zapowiada, że do 2010 r. będzie gotowy kompleksowy projekt reformy szkolnictwa zawodowego. Nowe przepisy mają odbiurokratyzować podejmowanie przez samorządy powiatowe decyzji dotyczących m.in. kierunków kształcenia.
Jak informuje MEN, realizowany będzie „projekt finansowany ze środków europejskich, dotyczący kształcenia zawodowego pod kątem przystosowania go do wymogów życia w gospodarce i społeczeństwie wiedzy, w tym przede wszystkim skutecznego podnoszenia poziomu kompetencji kluczowych”. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2008-2013.
Pieniądze z UE mają pomóc również zmodernizować szkoły zawodowe. W ramach projektu „Wyposażenie centrów kształcenia praktycznego, centrów kształcenia ustawicznego i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych” o łącznej wartości ok. 150 mln zł doposażono już 1168 szkół i placówek w stanowiska egzaminacyjne, a kolejnych 425 jest w trakcie doposażenia.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 1.10.2008 r.